Dette følger vi opp

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Visedekan for utdanning, Per Einar Binder og dekan, Bente Wold. Foto: UiB

Ledelsen ved Det Psykologiske Fakultet svarer for den tidligere omtalte saken hvor Katarsis setter søkelys på studenter som blir satt ned kull etter sykdom eller stryk på eksamen.

Som Katarsis påpeker, så praktiserer Psykologisk fakultet et strengt forkunnskapskrav. I forkant av at studentene påbegynner intern klinisk er kravet til forkunnskaper spesielt strengt. Studentene går inn i en rolle som behandler, og arbeidet de utfører er underordnet helselovgivning. Både pasienter, og samfunnet for øvrig, forventer av oss at vi ved overgangen til denne type av praksis stiller høye krav til studentenes faglige kompetanse. Prinsipielt sett må hensynet til pasientsikkerhet være overordnet hensynet til studieprogresjon. Det er imidlertid ikke vanskelig å forstå at situasjonen for studenter som stryker til eksamen på kritiske tidspunkt i studieløpet både er ubehagelig og problematisk. Det innebærer å måtte etablere tilhørighet i et nytt kull, og det innebærer å brått måtte forholde seg til et semester utenfor det vanlige studieløpet. Med denne bakgrunnen setter vi nå i gang å utrede nærmere om det finnes «snublesteiner» i utdanningsløpet som vi ved praktiske grep kan forhindre i fremtiden, særlig der studenter stryker på kritiske tidspunkt. Dette er et arbeid vi vil gjøre i kontakt med fagmiljø, studieadministrasjon og studenter. Vi takker for at Katarsis setter søkelys på dette problemområdet.

Per-Einar Binder, visedekan for utdanning

Bente Wold, dekan

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.