Studentkonferanse om Helsecampus Årstadvollen den 18. oktober

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Bygget vil ligge på tomten til den gamle Odontologen. Opphavsrett: b+b Arkitekter AS

Det tverrfaglige Helsecampus Årstadvollen skal stå ferdig innen 2020, og kommer blant annet til å huse Institutt for klinisk psykologi (IKP). Om en uke holdes det en konferanse der studenter kan komme med innspill i hvordan denne institusjonen best kan fungere i møte med fremtidens helseutfordringer. 

OBS! Påmeldingsfrist 12. oktober

Mikjel Gjernes
Skribent

Vedtaket om flytting av IKP til Helsecampus Årstadvollen har vært en omstridt prosess der den forrige fakultetsledelsen høstet sterk kritikk fra både studenter og ansatte for å utvise lite åpenhet. Neste uke inviterer imidlertid det medisinske fakultet til en åpen konferanse om det fremtidige Helsecampus.

Les også: Helsecampus -Er studentene ført bak lyset?  

Flyttingen av IKP, HEMIL-senteret og deler  av Institutt for biologisk og medisinsk psykologi til helsecampus er for lengst vedtatt, men det er fortsatt mange avgjørelser som skal tas innen bygget står ferdig i slutten av 2019.

Les også: Instituttlederen trekker seg fra helsecampus-prosjektet

De nevnte delene av Det psykologiske fakultet, vil sammen med Institutt for global helse og samfunnsmedisin representere UiB i en større “helseklynge” sammen med Høgskulen på Vestlandet, Uni Research, Bergen kommune, Helse Bergen og Haraldplass Diakonale sykehus.

Les også: Helsecampus Årstadvollen – for og med studentene!

Målet med helseklyngen er etter UiBs visjon å “legge til rette for innovasjon, helsefaglig utdanning og tverrfaglig helseforskning av høy internasjonal klasse”. Og for å la studentene komme med sitt i dette prosjektet, inviteres de altså til Universitetsaulaen onsdag 18. November.

Arrangementet er fra kl 16 til 21, og 75% av plassene er forbeholdt studenter. Det er imidlertid få fra Det psykologiske fakultet som foreløpig har meldt seg på. Obs! Påmeldingsfrist 12. Oktober. Meld deg på her.

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.