Fakultetledelsen svarer: Den vanskelige balansen mellom generalistkompetanse og valgfrihet

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Nora Skjerdingstad
Redigering: Simen Bø

Fakultetledelsen svarer debattinnlegget som kritiserer profesjonsstudiet i psykologi for begrensede valgmuligheter.

Eirik Søderholm reiser viktige spørsmål rundt mangelen på valgemner i vår profesjonsutdanning i psykologi. I Norge bygger profesjonsutdanningen på en generalistmodell som skal kvalifisere for en bred rekke yrkesoppgaver. Dette medfører at mange tema og emner skal behandles gjennom studieløpet.

Utdanningen skjer ut fra en scientist-practitioner modell, hvor psykologiens basalfag – som er læren om psykens normale fungering og utvikling –  er et kunnskapsgrunnlag for praktisk utøvelse av faget. Vi ser derfor fordypning i basalfag som et svært viktig fundament for et langt virke som psykolog. Vi har fått tilbakemelding om at studenter tidligere har opplevd en del unødvendig repetisjon. Vi håper og tror at dette ikke lenger er et problem i det 6-årige integrerte løpet. Om det skulle vise seg å fortsatt være et problem så vil vi se på måter å rette opp dette på, og valgemner innenfor basalfag kan være en løsning.

Grunnen til den begrensede valgfriheten har vært vår ambisjon om at en bred rekke tema skal berøres med en viss grundighet. Det er noen forskjeller mellom psykolog-utdanningene i Norge. Bergens-utdanningen har vektlagt generalistmodellen sterkere enn Oslo. Blant annet gir vi grundigere innføringer i skole- og opplæringspsykologi og samfunnspsykologi. Vi tenker at dette gir våre kandidater en fordel når de skal ut i arbeidslivet. Ulempen er at fleksibiliteten i studieløpet blir mindre. Og vi er enig i at den nå er blitt for liten. Akkurat i disse dager utvikles det en ny felles norsk standard for hvordan psykologutdanning skal bygges opp – det såkalte RETHOS-prosjektet. Når den nye standarden er vedtatt, vil dette få implikasjoner også for hvordan vårt eget studieløp skal se ut i fremtiden. Om kort tid begynner denne gjennomgangen av studieløpet. Da ønsker vi også å se om det er tema og emner hvor det kan legges inn mer rom for valgfrihet.

Per-Einar Binder, visedekan for utdanning

Helge Molde, leder for fagrådet for psykologutdanning

Bente Wold, dekan

 

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.