Enkelttiltak treffer ikke alle – Universitetet i Bergen jobber langs mange spor i møte med pandemiens utfordringer

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad. Redigering: Simen Bø

Katarsis publiserte et debattinnlegg som kritiserte UiB sin nettportal, værgodmotdegselv, som et tiltak for å møte utfordringene studentene har. Under følger et svar fra viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

I tidsskriftet Katarsis retter Simen Bø, ansvarlig red., og Andrea Melheim Mork, debattred., kritikk mot Universitetet i Bergens håndtering av koronasituasjonen, spesielt ved vår lansering av nettportalen vaergodmotdegselv.no. Det arbeides langs mange spor for å bedre situasjonen for studentene under koronasituasjonen og behovene er mangfoldige. Det betyr naturligvis at hvert enkelt tiltak ikke vil treffe alle, og i den sammenheng setter vi stor pris på både kritikk av konkrete tiltak og mangler og engasjement for studenthelsen. Vi tar med oss alle innspill til vårt arbeid.

En del av kritikken mot vaergodmotdegselv.no dreier seg om innholdet, og en del dreier seg om tidspunktet for lanseringen av portalen. For å ta det siste først; Vi er enige i premisset om at det alltid er bedre å være ute i forkant med slike tips og råd, og nettportalen skulle vi gjerne lansert på et tidligere tidspunkt. Her har vi prøvd å balansere to forhold – behovet for tid til å utvikle innhold og samtidig få til lansering så tidlig som mulig, før alt var ferdig. Vi valgte denne tilnærmingen for å få lansert før eksamenstiden startet heller enn å vente til nyåret. Portalen ble etablert på forespørsel fra arbeidsutvalget til Studentparlamentet, som etterlyste tiltak som kan hjelpe studentene til å håndtere pandemisituasjonen. Den er utviklet i samarbeid med dem og studentrepresentanter fra fakultetene og med forskningsbaserte tips fra fagmiljøene våre. Portalen vil fortløpende bli oppdatert både med nye råd og tips og sannsynligvis med informasjon om studentorganisasjoner og aktiviteter for vårsemesteret. Plattformen er unik for UiB, men vil seinere kunne utvides til å inkludere andre regioner.

Det er klart at det fins lignende tips og råd i nyhetsbildet, men vi mener det er viktig at UiB jobber for å nå studentene våre direkte – i dette tilfellet med råd fra våre forskere. Da står vi også som garantist for at rådene er forskningsbaserte.

Som sagt arbeider vi langs flere spor. Siden mars har jeg som viserektor og direktør for studieavdelingen hatt møte med studentdemokratiets ledere to ganger i uken om koronasituasjonen. Vi har videre faste møter med Sammen som blant annet har resultert i økt kapasitet i psykologihelse-tjenesten slik at flere som etterspør å snakke med en psykolog får gjort dette før jul.

For det kommende semesteret planlegger vi å ha mest mulig fysisk undervisning, og vektlegger undervisning i mindre grupper, som også vil kunne gjennomføres når det er en del smitte i samfunnet. Samtidig vil vi, basert på innspill fra studenter, vurdere i hvor stor grad det er riktig å holde obligatorisk fysisk undervisning dersom store begrensninger ligger på mulighetene for å møtes sosialt utenfor universitetet. I slike tilfeller vet vi f.eks. at noen studenter foretrekker å være med familie og følge undervisning digitalt.

I år arbeider vi også med et spesielt initiativ for studiestart etter nyttår. Blant annet tilfører vi mentorordningen midler slik at fakultetene, dersom det er kapasitet, skal kunne gi et utvidet tilbud med flere mentormøter for førsteårsstudenter. Vi arbeider for at studenter skal få et større tilbud av inkluderende arrangementer i ukene etter studiestart, både ved institutter, fakulteter og gjennom studentorganisasjoner. Og vi ser alt på muligheten for å kunne bistå med dannelsen av kollokviegrupper, og å stille universitetets mange rom og smittevernkompetanse til disposisjon for studenters aktivitet.

UiB påvirker også på nasjonalt nivå og inn mot politikken. Som leder av UHR utdanning (Universitets og høyskolerådet) har jeg løpende dialog med resten av sektoren, Norsk studentorganisasjon og med Kunnskapsdepartementet. Jeg deltok også i Regjeringens ekspertgruppe som kom med råd for koronasituasjonen i sektoren. I UHR Utdanning skal vi også diskutere tiltak ved alle institusjoner i sektoren (møte 17.12) for å fremme studenters trivsel og psykiske helse.

Tilbakemeldingen fra Bø og Mork tydeliggjør at vi ytterligere bør styrke arbeidet med kommunikasjon til studentene om koronahåndteringen. Vi vil derfor fremover mer systematisk gi oppdateringer gjennom studentmedier, i tillegg til våre egne kanaler (SMS, nettside og MittUiB), som vi har brukt til nå. Avslutningsvis vil jeg igjen takke for tilbakemeldingen og oppfordre alle studenter om innspill, både til innhold i nettportalen Vær god mot deg selv og forslag til andre tiltak som kan bedre studentenes studiesituasjon under pandemien. Dette kan f.eks. gjøres gjennom å sende epost til UiB-ledelsen direkte (rektoratet@uib.no) eller gjennom studentdemokratiet, som kan ta saken videre til våre faste møter med Studentparlamentet.

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.