YourTube

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

 

Bilde: Pixabay

Lørdagen kom loffende mot slutten av november. Utslitt etter eksamensperioden begynte jeg å se på YouTube-videoer om Brexit. Etter en time med videoene på autokjør merket jeg at antallet foreslåtte Brexit-videoer med en bestemt politisk vinkling hadde økt markant. Jeg så åpningen på en tunell og visste ikke om jeg kunne snu.  

Algoritmer og YouTube 

YouTube er en av verdens største videoplattformer. Med over én milliard timer video sett daglig (1)https://www.youtube.com/about/press/ og 500 timer med video lastet opp per minutt (2)https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/ har YouTube sine videoforslagsalgoritmer direkte virkning på innholdet brukeren ser. 

Algoritmer kan defineres som formler eller framgangsmåter som automatisk gir rett resultat (3)Holt N.,Bremner A., Sutherland E., Vliek M., Oasser M., Smith Roland.2019.Psychology: The science of mind and behaviour (4. edition). McGrawHill. Algoritmer er dermed en form for problemløsning. En målsetting for YouTube er å holde brukeren på videoplattformen lengst mulig, ettersom dette gir penger for plattformen via reklamer. Dette oppnås via algoritmen som foreslår videoer brukeren mest sannsynlig ønsker å se. Direkte informasjon om algoritmens kode er ikke offentliggjort, men det virker som at YouTube primært favoriserer seerhistorikk, brukerinteraksjon på videoen og søkeord. 

Dette er bakgrunnen for at Brexit-videoene ble foreslått til meg. Jeg hadde tidligere sett videoer om Brexit, videoene hadde lignende søkeord og god brukerinteraksjon i form av seertall, tomler opp og kommentarer. Dette finner jeg urovekkende på flere måter, men dette er særlig ille for politisk YouTube og barn på plattformen.  

Gruppepolarisering på nett

Gruppepolarisering er tendensen for medlemmer av en gruppe som diskuterer en problemstilling til å bevege seg mot en mer ekstrem variant av posisjonen de hadde før diskusjonen begynte (4)https://dictionary.apa.org/group-polarization. Dette forutsetter at individene i gruppen har et likt synspunkt. YouTube kan, pga. algoritmene, effektivt dytte et tusentalls brukere i en potensielt radikal politisk retning. Forutsatt at en bruker søker informasjon angående politikk vil videoer fra nyhetskanaler, kommentatorer og lekfolk bli foreslått.

Politisk presentasjon og journalistikk på YouTube blir ikke kvalitetssjekket slik som tradisjonell journalistikk. Moderasjon og kildesjekk faller i første rekke på brukeren som lager videoen og i annen rekke brukerne som ser videoen. Selv om jeg begynte å se politisk rapportering fra BBC eller NRK angående Brexit, blir videoer fra kommentatorer og lekfolk foreslått pga. søkeord. Slike forslag kan gå fra ren politisk journalistikk til klippsamlingsvideoer der et politisk standpunkt blir latterliggjort. Problemet er at videoer som “libtard gets owned” eller “conservative cringe” primært blir foreslått og oppsøkt av brukerne som ønsker å gjøre narr av det konkurrerende standpunkt. Brukerinteraksjonen blir dermed positiv, med mange tomler opp og flere kommentarer, som medfører at videoen fortsetter å bli foreslått til nye brukere gjennom algoritmene. 

Slike politiske tuneller kan være vanskelig å komme seg ut av pga seerhistorikk. Videoene blir fortsatt foreslått til meg, pga. at jeg så på lignende videoer på høstsemesteret. Brukeren må selv aktivt prøve å løsrive seg selv fra disse videoforslagene. I mer uheldige situasjoner kan dette medføre at en moderat, nysgjerrig politisk person blir gruppepolarisert uten en fysisk gruppe rundt seg og i verste fall inntar ekstreme politiske holdninger. 

Barn på YouTube og Elsagate 

YouTube påstår at «de fleste seerne er 18-34 år” (5)https://www.youtube.com/about/press/, men jeg tror ikke dette gjenspeiler virkeligheten. Enheter som iPads kan være koblet inn mot foresattes e-post og benyttes av hele familien. På grunn av dette er jeg skeptisk til tallene YouTube har publisert, og tror det foreligger “mørke-tall” om barn på plattformen.   

YouTube sine algoritmer fungerer på samme måte med barneinnhold som med annet innhold på hovedsiden. Dette gjør at barn får foreslått nye videoer med Elsa fra Frost eller Mikke Mus, som virker uskyldig på overflaten.“BarneYouTube” har, gjennom algoritmene, vært kontroversiell (6)https://nymag.com/intelligencer/2016/04/inside-the-strange-world-of-million-view-surprise-egg-youtube-videos.html (7)https://forskning.no/barn-og-ungdom-informasjonsteknologi-internett/hvem-passer-pa-youtube-barnestjernene/1364263, med særlig én sak som fikk YouTube til å gripe inn direkte.  

Elsagate er uten tvil den største kontroversen vedrørende “barneYoutube”. Elsagate omhandlet videoer, animert eller realfilm, som var rettet mot og appellerte til barn, men der karakterene foretok handlinger som var upassende for målgruppen (8)https://en.wikipedia.org/wiki/Elsagate. Handlingene omfattet blant annet vold, seksuelle situasjoner og bruk av rusmidler. Måten disse videoene blir foreslått til barn på er via søkeord. Algoritmen sliter med å differensiere mellom Elsa fra Frost som synger og Elsa som bedriver utukt med Spider-Man. Bare den setningen gir meg frysninger. Videoene kom frem i lyset omkring sommeren 2017 og medførte at annonsører trakk seg fra nettsiden. YouTube tok tak i situasjonen og fjernet aktivt flere videoer med slikt innhold. Selv om YouTube tok grep kommer fortsatt noen Elsagate-videoer på plattformen, men i mindre grad og videoene blir som oftest fort tatt ned og brukerne suspendert. 

Tiltak

YouTube har prøvd å fikse noen av disse problemene. Innen politiske YouTube har plattformen bannlyst noen videoskapere og for “BarneYouTube” har YouTubeKids, som er plattformen barn er intendert til å benytte, forandret algoritmen slik at brukere bl. a. ikke kan kommentere på videoer. Men det er usikkert hvilken effekt disse endringene har. For det første kom Elsagatevideoer inn på YouTubeKids i 2017, samt er det en problemstilling i seg selv om YouTube burde kunne bannlyse visse politiske retninger, ettersom dette kan sette en presedens for liknende reaksjoner mot mer moderate og eventuelt godt informerte politiske kanaler. Jeg vet ikke hvordan fremtiden til YouTube blir, men jeg venter spent på at Brexit-videoene forsvinner fra videoforslagene mine. 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]