Vil være profesjonsstudentenes stemme

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
MEDLEMMER AV BERGEN STUDENTLAG: Fra venstre: Rikke Tjoflaat (SPU-representant), Morten Bremnes (SPU-representant) og Inger Øxnevad (lokalkoordinator). FOTO:AMALIE VADLA

Skribent

 

Bergen Studentlag er en ny organisasjon, forbeholdt profesjonsstudenter i psykologi. Noen av målene til studentlaget er å skape større engasjement rundt fagpolitiske temaer og å holde arrangementer med klinisk relevans som studentene savner på studiet.  

Bergen Studentlag er underlagt Studentpolitisk utvalg (SPU), som er underlagt Norsk Psykologforening. 

– Studentlaget skal arbeide med å ivareta psykologistudenters interesser på lokalt nivå, forklarer Kristin Lothe Nordbø.

Nordbø er ordinært studentlagsmedlem og fremhever flere sentrale aspekter ved å engasjere seg i organisasjonen. For eksempel skal studentlaget utføre arbeid på studentene sin arena gjennom sosiale arrangementer, diskusjoner og stands.

MEDLEM: Kristin Lothe Nordbø. FOTO: Privat

– Vi ønsker å skape et tettere bånd til Norsk Psykologforening, samt å skape mer samhold mellom studentene. Dette vil igjen gjøre det lettere å bygge nettverk, utdyper hun.

Arrangementene som avholdes vil variere, men vil for det meste være rettet mot temaer som kan relateres til klinisk praksis og psykologrollen.

– Personlig har jeg kjent på at jeg har savnet et slikt tilbud, sier Nordbø.

Direkte påvirkning på Norsk Psykologforening

Morten Bremnes er SPU-representant i Bergen Studentlag. I studentlaget finner man to SPU-representanter samt to lokalavdelingsrepresentanter. I Bergen Studentlag er lokalavdelingsrepresentantene fra Hordaland lokalavdeling, som er det lokale laget for ferdigutdannede psykologer.

– Som medlem i studentlaget får man dermed godt innblikk i hva psykologforeningen jobber med og hvordan man kan løfte fagpolitiske saker i foreningen, sier han.

Leder og nestleder i SPU sitter i sentralstyret for Norsk Psykologforening. De to SPU-representantene fra Bergen Studentlag tar med seg innspillene videre opp i det psykologpolitiske hierarkiet.

– På denne måten er studentlagene SPU sin «forlengede arm» hvor studentene i større grad blir representert, påpeker Bremnes.

Bremnes presiserer at studentlagene først og fremst er et sosialt og faglig fellesskap for profesjonsjonsstudenter i psykologi. Som medlem av studentlagene får man være med på å bestemme hvilke arrangementer og paneldebatter som skal arrangeres. På planen står blant annet et «spesialiseringsarrangement» som skal informere studentene om spesialiseringsordningen.

– Dette er et eksempel på informasjon som studenter har savnet på studiet, sier han. 

Etterlyser engasjement

Nordbø forklarer at Bergen Studentlag er en del av et større fellesskap med studentlag også i Trondheim, Tromsø og Oslo. Planen er at lokallagene skal møtes jevnlig for å drøfte samarbeid og målsetninger.

– På denne måten kan de forskjellige lagene kvalitetssikre og dele idéer med hverandre, sier hun.

Bremnes tror de har potensiale til å påvirke mye, uten at de enda vet hvor mye det kan påvirke hverdagen som student og fremtidige arbeidsoppgaver. Han mener at Studentlaget fører til flere muligheter blant studentene fordi det gir anledning til å mene og engasjere seg for behovene psykologistudentene har.

– Men vi er avhengig av at det er noen engasjerte ildsjeler blant studentene som tør å rope ut og mene ting, avslutter han. 

 

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.