Norske utenlandsstudenter fortviler: NEKTES Å BLI PSYKOLOG

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Inger-Lise Bråthen er en av studentene som fortviler over Helsedirektoratets avgjørelse. Foto: Privat
Inger-Lise Bråthen er en av studentene som fortviler over Helsedirektoratets avgjørelse. Foto: Privat

Alle de norske studentene som ble uteksaminert fra Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest i vår får avslag på søknaden om lisens og autorisasjon i Norge. Studentene er i sjokk og er dypt fortvilet.

Ivar Fr. Mølmen
Skribent

Helsedirektoratet har nå bestemt at de ikke lenger gir ut lisenser til studenter fra Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest. Den nye praksisen skal ha trådt i kraft onsdag.

Inger-Lise Bråthen ble uteksaminert ved ELTE våren 2016, og hun og flere av hennes medstudenter fikk på onsdag avslag på søknaden om lisens. Ikke alle på Bråthen sitt kull har mottatt vedtaksbrevet enda, men Helsedirektoratet har indikert at alle med psykologutdannelsen fra ELTE vil få avslag.

Hittil har Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK), som fra 1. Januar har vært underlagt Helsedirektoratet, gitt studenter med klinisk master fra ELTE lisens til å jobbe som psykologer under veiledning i Norge i 1 år, for deretter å få autorisasjon.

Overrasket over den plutselige praksisendringen

Bakgrunnen for praksisendringen er at studentene ikke er autorisert som psykologer i Ungarn, hvor man har 5 år med veiledet praksis før man kan få autorisasjon. Helsedirektoratet oppgir i vedtaksbrevet til en av studentene at de har fått oppdatert informasjon om dette fra ungarske myndigheter, og at de tidligere ikke har visst om dette. Masterprogrammet i Ungarn har vært uendret de siste årene.  

Ingen psykologiutdanninger i utlandet er forhåndsgodkjente av Helsedirektoratet, så det er dermed ingen garanti for å få autorisasjon når man kommer hjem. Man kan kun søke om autorisasjon etter man er ferdig med utdanningen, og hver søknad vurderes individuelt.

Vi har vært inneforstått med at det ikke finnes en garanti for at vi får autorisasjon etter studiene. Likevel ble vi overrasket over avslaget, da tidligere kull med nøyaktig samme fagkombinasjon har fått lisens innvilget, og at flere av disse nå er autoriserte og praktiserende psykologer i Norge, forteller Bråthen.

Studentene stiller seg spørrende til begrunnelsen HD har gitt om at de mangler klinisk erfaring og praksis, samt at deres utdannelse er ett år kortere enn profesjonsutdannelsen i Norge, da de har forstått det slik at lisensperioden i Norge er til for å gi tilstrekkelig praksis før autorisasjon.

Vi mener det har vært en byråkratisk svikt, hvor vi har blitt forskjellsbehandlet fra øvrige kull og søkere, sier Bråthen. Vi undersøker nå om det har skjedd noen misforståelser ved formidlingen av hva slags arbeid utdanningen gir kompetanse til å utføre i Ungarn.

5 år rett i vasken

Antallet norske psykologistudenter i utlandet har steget med 70 prosent de siste 5 årene . Det er nå ca. 1000 psykologistudenter i utlandet, og i Ungarn alene er det 126, ifølge Lånekassen. Hvor mange som er berørt av praksisendringen til HD er ennå ikke sikkert, eller hvorvidt det får konsekvenser for HDs godkjenning av utdannelser fra andre utenlandske institusjoner.

I følge HD er det ikke mulig å ta opp fag i Norge for å fylle mangler i utenlandsk utdanning, og at man må søke opptak til et helt utdanningsløp i Norge for å fylle manglene. 

Norsk Psykologforening avviser at de har noe med det å gjøre

Norsk Psykologforening (NPF) har på sine nettsider oppgitt at de ikke har hatt noen rolle i denne beslutningen, og at de ikke er involvert i hvem som får autorisasjon og ikke (hhttp://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/avslag-for-studenter-ved-elte). Men de har flere ganger uttalt seg kritisk til de utenlandske psykologiutdanningene.

Ingen er i nærheten av å tilby en utdannelse som er jevngod med den norske , sa Christian Zimmermann fra NPF til Dagens Næringsliv tidligere i år. 

Katarsis vil følge denne saken videre.

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.