Trylletriks og bilulykker

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Trylling: Det er flere sammenhenger mellom trylling og trafikkulykker. Foto: Pixabay

Skribent

Som gode historier ofte gjør, inneholder denne magi, dødsfall og en overraskende sammenheng. Katarsis presenterer: En sann historie om hvordan noe kan dukke opp fra løse luften.

Det hele begynner på et lite kontor i 5. etasje på Det psykologiske fakultet hvor Vebjørn Ekroll tidvis sitter og praktiserer trylletriks for seg selv. Professor Ekroll kaller dette grunnforskning, men mange vil gjerne spørre om skattepengene kunne vært brukt annerledes.

Magi

Nytteverdien av Ekrolls forskning er nemlig ikke like åpenbar som mange andre studier innenfor psykologien. Her brukes trylletriks for å studere hvordan man forstår (eller misforstår) visuell informasjon. Han oppdaget imidlertid at flere trylletriks ikke kunne forklares med dagens forskning, noe som ledet til at Ekroll og kolleger i 2017 presenterte fenomenet «illusjonen om fravær».

Denne illusjonen oppstår når et objekt delvis blokkerer synsfeltet og man dermed antar at det ikke er noe bak objektet, altså et fravær – eller tomrom. Dette illustreres ved bildene under.

Illusjon: Panel B viser hvordan illusjonen om fravær får bordet til å se tomt ut. FOTO: Vebjørn Ekroll

Panel A viser et bord med ulike objekter. I panel B har man satt inn et filter som ligger over objektene som gjør at man ikke kan se at det ligger noe på bordet. Legg merke til hvor vanskelig det er å se for seg at det ligger objekter på bordet i panel B. Dermed skapes en illusjon om fravær.

Dødsfall

Ekroll satt en dag og leste nyheter med et oppslag om en trafikkulykke. Avisoppslaget avbildet det som vitnet om en brutal kollisjon, med opplysningen om at en person hadde omkommet. Sett i lys av egen forskning fikk professoren dermed litt å tenke på.

– Trylletriks og trafikkulykker har faktisk flere likheter, forklarer Ekroll. Han har merket seg hvordan både trylling og trafikkulykker gjerne oppstår fra hendelser man ikke klarer å forestille seg.

Svært få trafikanter setter seg i bilen med en villighet til å leke med livet. Ved tilfeller der man får sjåførens forklaring av ulykken vil man ofte høre at den andre bilen dukket opp fra intet. Det er her Ekroll så en mulig sammenheng mellom trylletriks og trafikkulykker.

Overraskende sammenheng

Innenfor magiens verden dukker ting ofte tilsynelatende opp fra løse luften. Illusjonen om fravær viser seg ofte å være gjeldende for situasjoner i trafikken. I bilistens synsfelt finnes det konstant et objekt som delvis blokkerer utsynet for sjåføren, nemlig A-søylen. Dette er søylen mellom frontruten og sidedøren som bidrar til å holde taket oppe. På samme måte som illustrert med panel B ovenfor kan en annen trafikant skjule seg bak A-søylen, slik at bilførere opplever en misvisende men overbevisende illusjon om at veien er klar.

Ved uheldige kombinasjoner av hastigheter kan en annen trafikant på kollisjonskurs ligge gjemt bak A-søylen over lengre tid og først bli synlig rett før det smeller. Illusjonen av fravær kan føre til at bilføreren opplever dette på samme måte som et trylletriks: Den andre trafikanten synes å dukke opp fra løse luften.

– Det er samme illusjon som gjør at det tilsynelatende dukker opp en mynt fra løse luften i hånden på en tryllekunstner, avslører Ekroll. Mynten er egentlig skjult bak en annen finger, men illusjonen av fravær vil gjøre deg sikker på at hånden er tom.

Dette er et helt grunnleggende poeng i illusjonen. Når man ikke kan se at det ligger en mynt skjult vil dette feiltolkes og man føler seg sikker på at hånden er tom. Denne misvisende følelsen av sikkerhet kan ta liv i trafikken. Det er grunnen til at Ekrolls tilsynelatende merkelige grunnforskning kanskje kan gi innsikt i hvordan noen trafikkulykker oppstår, og hvordan de best kan forebygges. Med magien på sin side har professor Ekroll nå muligheten til å redde liv i fremtiden.

Vebjørn Ekroll, professor ved Det psykologiske fakultet. Foto: Privat

Ekrolls nylig publiserte forskningsartikkel finner du her.

Synes du saken var spennende? Da anbefaler vi deg å se denne 5 minutter lange YouTube-videoen hvor den aktuelle problemstillingen er illustrert og forklart. 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.