To studenter flyttes ufrivillig ned et kull

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

To studenter på psykologistudiet ved UiB fikk mandag denne uken beskjed om at de settes ned et kull, og ikke får gå opp til eksamen dette semesteret. Årsaken var at de gikk glipp av tre timers obligatorisk gruppearbeid.

Terje Opsahl
Skribent

Studentene*¹ ved 7. semester på psykologstudiet har fått beskjed om at de ikke får mulighet til å gå opp til eksamen. Det medfører at de settes ned et kull. Årsaken var at de gikk glipp av et obligatorisk arbeidskrav om deltakelse i gruppearbeid ved et metodekurs.

Føler seg urettferdig behandlet

Studentene føler seg urettferdig behandlet. De legger vekt på at konsekvensene for dem er spesielt store, da de forhindres å fortsette på internpraksis til høsten:

– Det er så rart at det ikke går ann å finne en lignende løsning for dette, eller eventuelt bare få ta gruppeoppgaven til neste år og få ta eksamen nå. Så ble paff over en slik alvorlig konsekvens som berører både lån og stipend.

De legger vekt på at de kjenner andre som har vært borte fra obligatoriske aktiviteter tidligere og som har fått en tilpasset oppgave som de kan gjøre i stedet, eller fått mulighet til å ta igjen fraværet neste semester. Studentene reagerer også på at meldingen kom så sent som mandag denne uken; kun to uker før ordinær eksamen.

Hadde forhåndsbestilt utenlandsreise

Studentene forteller at bakgrunnen for fraværet var en bursdagsreise som var bestilt før oversikten over hvilke dager som var obligatoriske var tilgjengelig. De tok kontakt med emneansvarlig*² i forkant. Her ble det kommunisert at det har vært tydelig fra 1. desember hva som er obligatoriske aktivitet innen emnet, og at reise ikke var gyldig fraværsgrunn. Studentene reagerer imidlertid på at emneansvarlig ikke opplyste om konsekvensene av ikke å delta, men kun ga en anbefaling:

– (…) Jeg vil derfor anbefale dere å booke om billettene, slik at dere får med dere den obligatoriske undervisningen.

Studentene forklarer:

– Ja, vi visste at det var obligatorisk. Men vi hadde aldri dratt, dersom vi visste at konsekvensene var så store.

På emnesidene står gruppearbeidet det er snakk om merket som obligatorisk aktivitet: «Delta i en øvelse og presentere resultat fra dataanalyser i grupper (Godkjennes av lærer)».

Må i utgangspunktet bestå alle obligatoriske krav

Det er et særtrekk ved profesjonsstudiet at betingelsen for å fortsette å studere neste semester er at alle tidligere emner bestås. Dette står listet under forskriftene for studiet, og som også var orientert om på orienteringsmøte for emnet*³: «En student som ikke består eksamen i et semester i psykologstudiet eller som ikke får gå opp til eksamen som følge av manglende gjennomførte obligatoriske krav, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått.»

Skal kun skje dersom annet ikke er mulig 

Imidlertid presiserer forskriftene at å flytte studenten ned et kull skal kun skje dersom forhold gjør det umulig for studentene ikke å følge undervisningen neste semester: «Dersom det av praktiske og faglige grunner ikke er mulig å følge undervisningen påfølgende semester, flyttes studenten ned et kull.»

Håper på en løsning

Studentene viser til at de allerede har gjennomført fordypning i metodefag fra universitet og høyskole fra før, noe som kan støtte opp om at det ikke er faglig uforsvarlig om å få lov til å ta igjen kurset neste semester eller få mulighet til dispensasjon fra gruppearbeidet.

Studentene er i dialog med administrasjonen, og håper de kan komme frem til en løsning.

Det er sendt forespørsel om tilsvar til administrasjon og emneansvarlig. Katarsis følger saken.

*¹ Katarsis kjenner identiteten til studentene.

*² Det er administrasjonen og ikke emneansvarlig som fatter beslutning angående godkjenning av emner. Katarsis har blitt tilsendt mailutveksling mellom emneansvarlig og studentene.

*³ Katarsis har tilgang til Powerpoint fra orienteringsmøte, 19.03.18.

 

 

 

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.