Studenter underviser ungdom i psykisk helse

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Psykologistudentene Frida Kildal og Øyvind Hartveit er koordinatorer i POFU Bergen.

Har du lurt på om undervisning er noe for deg? Og er du opptatt av psykisk helse blant ungdom? Et nytt prosjekt utvider tilbudet slik at også psykologistudenter i Bergen har mulighet til å formidle kunnskap om psykisk helse til skoleklasser.

Skribent

– Dette er en mulighet for psykologistudenter til å jobbe med noe relevant, sier psykologistudent og koordinator ved POFU Bergen Øyvind Hartveit.

Inspirert av medisinstudenter som drev frivillig seksualundervisning for ungdom, så et par psykologistudenter i Oslo muligheten til å formidle kunnskap om psykisk helse til unge. I 2017 ble Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) stiftet, med visjon om å kunne sende engasjerte psykologistudenter rundt til ungdomsskoler for å øke bevisstheten rundt psykisk helse.

Katarsis var til stede under lanseringen av POFU Bergen under en fagfrokost på psykologisk fakultet 3. september.

Tung tid

De mange oppmøtte i auditorium 128 fikk servert kaffe og rundstykker fulgt av et henrivende foredrag om «generasjon prestasjon» i regi av den karismatiske psykologen Trond Haukedal.

Vi må hjelpe ungdommen bort fra jakten etter det uoppnåelige perfekte, og over til å godta seg selv slik som de er, var budskapet til Haukedal, før han avsluttet med sitt taktfaste mantra: Du er god nok!

For ungdomstiden er utfordrende for mange. Tallene fra den nye Ungdata-undersøkelsen viser at mange føler på press, krav og forventninger. «Generasjon prestasjon» drives av ytelse og prestasjoner, og skal mestre alle arenaer. Spørsmålet er hva man kan gjøre for å hjelpe dem.

– Ungdom trenger å høre at det er normalt å ha det tungt av og til, sier POFUs Øyvind Hartveit.

Dette er kjernen i POFUs visjon. Ved å øke bevisstheten rundt psykisk helse håper de å kunne bidra til forebygging av psykiske plager hos unge.

Utvider tilbudet

Armert med midlene fra statsbudsjettet utvider POFU høsten 2018 sin virksomhet til Bergen, Trondheim og Tromsø.

Opplegget har så langt vært en kjempesuksess. Basert på frivillig arbeid har POFU til nå nådd ut til over 3000 elever i Oslo, og fått gode skussmål fra både elever og skoler. Dette har ført til oppmerksomhet fra høyeste hold, og finansiering gjennom statsbudsjettet for 2018.

– Som underviser forplikter du deg til å undervise tre klasser i løpet av et semester. Alle nye undervisere gjennomgår et grundig opplæringskurs før de blir sendt ut til skolene, opplyser Hartveit.

Søknadsfrist for å bli med som frivillig underviser høst 2018 er 14. september.

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.