Studentene tar oppgjør med ledelsen: Uprofesjonelt og lovstridig

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
_dsc8780
Mulig lovbrudd: Studentrepresentantene i fagorganene er kritiske til at studente ikke blir tilstrekkelig involvert i prosesser som har konsekvenser for studentene. Fra høyre: Pål Halle Johnsen, Mikael Hedne og Instituttleder ved IKP – Per-Einar Binder. Foto: Mikjel Gjernes

Studentorganene ved Det psykologiske fakultet har ikke fått høringsmulighet i flyttingen til Årstadvollen. Det er et klart lovbrudd, mener studentenrepresentantene i fagutvalgene, og får støtte av jurist.

Fredrik Lian
Skribent

Neste uke skal Det psykologiske fakultet fatte et vedtak som berører fakultetets fremtid i helseklyngen på Årstadvollen. Ledelsen ønsker ikke å kommentere konkret hva vedtaket skal innebære, men det meste tyder på at det bærer mot enda et steg nærmere flytting til Årstadvollen.

Studentutvalget og fagutvalgene ved fakultetet er lite begeistret for mulighetene de har blitt gitt til å påvirke denne prosessen. I dag tok studentene selv initiativ til et møte med dekan Jarle Eid for å fortelle hva de synes om saken.

_dsc8710
En dårlig prosess mener Christian Søreide, Leder for Psykologisk studentutvalg. Foto: Mikjel Gjernes

– Det virker ikke som om ledelsen forstår hvor viktig det er å inkludere studentene skikkelig i denne prosessen. Jeg håper virkelig de skjønner alvoret i dette nå, og at de har lært noe om god kommunikasjon. Til nå har den vært klumsete og uprofesjonell, sier leder i Psykologisk Studentutvalg, Christian Søreide.

Les også: Er studentene ført bak lyset?

Mulig lovbrudd

I følge Høyskole- og Universitetsloven § 4-1 skal studentorganene høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå, noe studentrepresentantene både i Fagutvalget for profesjon og Fagutvalget for psykologi mener ikke er blitt overholdt.

– Vi har i dag sagt fra om at vi ikke opplever at studentorganene er blitt hørt i denne saken, og var tydelig på at dette er et brudd på Høyskole- og Universitetsloven, sier Pål Halle Johnsen, studentrepresentant i fagutvalget.

Eid på sin side, vedgår ikke at det er begått lovbrudd, og mener saken på dette tidspunkt ikke utløser en rett på høring, ettersom det enda ikke er en sak å ta stilling til. 

–I dag har vi en brukergruppe, som i samarbeid med Eiendomsavelingen og arkitektene skal vurdere hvordan Helsecampus vil se ut for Det psykologiske fakultet og andre som skal flytte inn.Når brukergruppen har konkludert og skisseprosjektet er ferdigstilt vil det bli arrangert høringsmøter på fakultetet for ansatte og studenter/fagutvalg, sier han.

Jurist og doktorgradstipendiat ved UiB, Øyvind Røed, er ikke overbevist om at Eid har rett i at det ikke er begått lovbrudd.

– For det første har det vært et vedtak tidligere i denne saken, der styret bestemte å støtte etableringen av helseklyngen, og meldte inn behov for arealet. Dette skal ifølge vedtaket være viktig for utdanningen, og er da en “sak som angår studentene”, som Studentutvalget skal høres om, sier Røed.

oyvind-roed001
Mener studentene burde vært involvert. Jurist & doktorgradstipendiat Øyvind Røed. Foto: Andre Kvalvågnes, UiB

Røed forteller at poenget med høring er at saken skal opplyses godt nok før endelig vedtak treffes. I en så viktig og potensielt kontroversiell sak som flytting av fakultetet, vil det være uklokt av Fakultetsstyret å holde Studentutvalget utenfor helt til flytting nærmest skal vedtas. Da risikerer man at studentene kommer med innspill som fakultetet ikke har utredet, slik at saken må utsettes, sier Røed til Katarsis.

Stor mistillit til ledelsen

Helge Holgersen, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi og tillitsvalgt i Forskerforbundet, mener fakultetets praksis i denne saken røper en dårlig holdning ledelsen har til sine studenter.

– Jeg tror det røper en holdning til studenter, om at de er noe som kommer og går, og ikke skjønner sitt eget beste. Jeg mener vi har en dårlig ledelse, som mener at ansatte og studenter ikke trengs å lyttes til, men er noen som skal overtales, sier han.

Eid ønsker ikke å kommentere utspillet til Holgersen, men tilføyer at de respekterer alle meninger i denne saken.

Johnsen opplever han mangler tillit til ledelsen, og at en følelse av å ikke bli hørt nærmest har blitt en tradisjon ved Det psykologiske fakultet.

– På grunn av mine tidligere erfaringer med hvordan studentsaker har blitt håndtert av ledelsen, går jeg nå inn i møter med en grunnleggende mistillit og kritisk tilnærming. Denne saken er ikke et unntak.

Uenig om å være uenige

Eid forteller til Katarsis at ledelsen lytter til de innspillene som studenter og ansatte har i forbindelse med flyttingen, og sier at ledelsen støtter seg til ønskene som studenter og ansatte har kommet med, om blant annet teamkontor, vrimreareal for studenter og arealønsker fra instituttet.

– Vi er enige i kravene til studentene og IKP om flyttingen, noe vi også har rapportert inn til brukergruppen. Det er ingen store interessekonflikter mellom oss.

Men studentene opplever å ikke ha blitt hørt, og IKP har vedtatt å stemme nei til flytting – er ikke det en interessekonflikt?

 Instituttrådet ved IKP har i sitt siste møte 23. november utdypet og presisert sentrale faglige og pedagogiske krav til undervisningsklinikken, det de her peker på er vi i ledelsen helt enig om. Der har vi ingen interessekonflikt. Vi er også enige i de kravene studentene har kommet med i møtet i dag. Der er vi helt på linje, sier Eid til Katarsis.

Holgersen understreker at IKP ikke er mot helsecampus i seg selv, men at konflikten ligger i at det er tilbudt dårligere og trangere forhold til å gjøre en god jobb enn det som eksisterer i dag.

– Enhver som har lest Katarsis eller PåHøyden vil jo se at det er en konflikt. Problemet er at dette er en hersketeknikk som umuliggjør saklig meningsutveksling. Det å benekte konflikt er altså en måte å nekte folk å komme til ordet på. Om det ikke var konflikt, hvorfor tilbyr ikke dekanatet oss de forhold vi har i dag? Om han nå har blitt enig med oss, er jo det fint, men da burde han jo takke nei til å flytte instituttet. Slik det er nå gir ikke dette tillit, sier Holgersen. 

– Jeg er glad for at Holgersen også er positiv til planene om helsecampus. Instituttmiljøene og studentene ved fakultetet har kommet med viktige innspill, og brukergruppen arbeider sammen med arkitektene og prosjektet for å utforme et forprosjekt som skal ivareta IKP og studentene sine ønsker om blant annet etablering av teamkontorer ved HCÅ, avslutter Eid.

Les også hva ledelsen tidligerere har svart her

Katarsis har vært i kontakt med både Eiendomsavdelingen og Arbeidsutvalget som har ansvaret for Helseklyngen. Eiendomsavdelingen ønsker å være tydelige på at det per i dag ikke foreligger noen konklusjon om hvordan Årstadvollen kommer til å se ut, og det er for tidlig å love noen ting som helst om innholdet i bygget. Hvorvidt studentene beholder teamkontor, kantine, vrimleareal, og om de ansatte får sine ønsker oppfylt, er det foreløpig ingen som vet.

Katarsis følger saken videre.

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.