Seksualitetsopplysningen: Velkommen til vår nye spalte!

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
ILLUSTRASJON: KJERSTINE LANDRØ

Laxzi Peiries Ravindran

 

Velkommen til Seksualitetsopplysningen, en ny spalte ved organisasjonen med samme navn! 

Vi i Seksualitetsopplysningen ønsker å arbeide for å heve kompetanse og øke kunnskap om tema knyttet til sex, seksualitet og kjønn blant skoleelever, studenter, utdanningsinstitusjoner og allmennheten. Vi har derfor stor glede av å introdusere vår nye, månedlige spalte i Katarsis: Seksualitetsopplysningen. I denne spalten ønsker vi å videreformidle aktuell forskning på feltet, samt dele våre tanker rundt tema og by opp til sunn debatt. 

Faggruppen i Seksualitetsopplysningen er i gang med å utvikle et pensum som på sikt vil bli brukt i vårt opplysningsarbeid rettet mot unge. Målet vårt er å tilby et utfyllende undervisningsopplegg for ungdomsskoleklasser som et supplement til dagens seksualundervisning. Vi ønsker samtidig å nå ut til våre medstudenter på Det psykologiske fakultet med aktuell informasjon og innsikt. Dette arbeidet er en del av vårt strev etter å sette fokus på tema fra et psykologisk og normkritisk perspektiv. 

I den forbindelse laget vi i faggruppen en kort spørreundersøkelse for å kartlegge hvor kunnskapshullene er innenfor tema om sex, seksualitet og kjønn. Dette kartleggingsarbeidet er på ingen måte metodologisk robust, men det ga oss likevel verdifull innsikt om hva som er aktuelt å utforske videre. 

Kort oppsummert ser vi at majoriteten av respondentene mener seksualundervisningen de hadde i regi av skolen ikke var tilstrekkelig. I tillegg er de aller fleste enige i påstanden om at de har lært mer nyttig informasjon om sex, seksualitet og kjønn via andre informasjonskilder. 

Av det som angår tema er det stor interesse for mer informasjon om det meste, men samtykke og grensesetting, pornografi, og selvbilde, nytelse og skam knyttet til sex peker seg særlig ut. Spørreundersøkelsen har også et åpent kommentarfelt hvor vi har fått mange gode innspill som vi vil ta med oss videre. 

Vi i Seksualitetsopplysningen ønsker å skape et inkluderende felleskap som åpner opp for refleksjon og diskusjon, og som stimulerer til nysgjerrighet. Derfor oppfordrer vi alle som vil høre mer om temaene til å følge med videre og delta i debatten.

Vi håper dere vil bli med på ferden videre! 

 

[Er det noe du lurer på? Kontakt oss på seksualitetsopplysningen@gmail.com  eller @seksualitetsopplysningen på facebook og instagram] 

 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.