Seksualitetsopplysningen: Seksualitet under pandemien

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
ILLUSTRATØR: KJERSTINE LANDRØ

Laxzi Peiries Ravindran

Pandemien har påvirket vårt emosjonelle og sosiale velvære. Hvordan har den endret seksualitet?

Koronapandemien har preget livene våre det siste året. Sosiale restriksjoner har vært et viktig tiltak mot smittespredning, men har uheldigvis hatt store psykososiale konsekvenser for befolkningen (1)Nes, R. B., Aarø, L. E., Vedaa, Ø., & Nilsen, T. S. (2020, December 17). Livskvalitet og psykisk helse under koronaepidemien. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/livskvalitet-og-psykisk-helse-under-koronaepidemien–nov-des-2020/?fbclid=IwAR0nQcwoBPwZcDAmwHkpLWxPUdipLb83YxJYva8X63oHM7BOHvnT2WJRHsE..Naturligvis har pandemien også påvirket individers seksualitet. Seksualitet er et bredt begrep som omfatter seksuell helse, legning, kjønnsidentitet, erotisisme og reproduksjon. Det erfares og uttrykkes blant annet i tanker, fantasier, verdier, holdninger og atferd. Ordet bærer tyngde av subjektivitet, og innbefatter personlige opplevelser av kroppslige sensasjoner og følelser av for eksempel lyst, nytelse, tiltrekning, nysgjerrighet, skam og intimitet (2)World Health Organization. (2006). Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health, 28-31 January 2002, Geneva. World Health Organization..

Sosiale restriksjoner endrer erfaringen av seksualitet

Et viktig aspekt ved seksualitet er at den ofte erfares sammen med en eller flere andre, i etablerte forhold eller ved tilfeldig sex. Restriksjoner med mål om å forhindre kontaktsmitte kan ha ført til endringer i hvordan seksualitet oppleves og uttrykkes.

Et narrativt review av Eleuteri & Terzitta fra 2021 har undersøkt ulike aspekter ved seksualitet under pandemien (3)Eleuteri, S, & Terzitta, G. (2021). Sexuality during the COVID-19 pandemic: The importance of Internet. Sexologies : European Journal of Sexology, 30(1), E55-E60..De ulike studiene inkludert i reviewet tyder på at det har vært stor variasjon i lystfølelse og seksuell aktivitet; noen rapporterer at de har hatt økt lyst og/eller seksuell aktivitet, mens andre rapporterer det motsatte. En nedgang i seksuell aktivitet siden pandemiens begynnelse bekreftes også i en metaanalyse (4)Delcea, C, Chirilă, V.-I, & Săuchea, A.-M. (2021). Effects of COVID-19 on sexual life – a meta-analysis. Sexologies : European Journal of Sexology, 30(1), E49-E54..

Å oppleve og uttrykke seksualitet under pandemien

Det ser ut til å være en forskjell i seksuell aktivitet særlig blant de med fast partner. De som bor sammen rapporterer oftere at stress og negative følelser, samt manglende kommunikasjon og krangling har ført til mindre seksuelt samkvem. I motsetning har de med en fast partner som man ikke har kunnet treffe på grunn av restriksjoner rapportert økt gjensidig lyst. Flere par i den situasjonen er villige til å prøve sex over nettet.

Pandemien har gjort det vanskelig for de uten fast partner å etablere relasjoner for seksuelt utløp. Parallelt med dette ser det ut til å være en økning i antallet som onanerer og bruker sexleketøy alene. Særlig blant unge er det sett en økning i digital seksualitet. Det innebærer ulike former for seksuelle opplevelser over digitale plattformer, for eksempel online dating, sexting og virtuell sex. Det er også observert et større porno-forbruk under pandemien i form av økt internettrafikk (5)Eleuteri, S, & Terzitta, G. (2021). Sexuality during the COVID-19 pandemic: The importance of Internet. Sexologies : European Journal of Sexology, 30(1), E55-E60..

Det er viktig å poengtere at seksualitet påvirkes av mange faktorer til en hver tid (6)World Health Organization. (2006). Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health, 28-31 January 2002, Geneva. World Health Organization.. Den følger mennesket gjennom hele livet, og utgjør en viktig del av generell fysisk og psykisk helse (7)Grünfeld, B., & Almås, E. (2021, April 26). Retrieved June 10, 2021, from https://sml.snl.no/seksualitet?fbclid=IwAR2qMeDm_l1ENbsAj-q7a2i68tfMV37-iJ_soIecyONsNi2zPv61NHZOHGY.. Viktigheten av seksualitet for psykososialt velvære er ofte underkommunisert, særlig under en pandemi hvor andre utfordringer er mer pressende. Eleuteri & Terzitta trekker frem viktigheten av internett og digitale plattformer for å skape intimitet, samt oppfordringer til å utforske fantasier på egenhånd, masturbasjon og bruk av sexleketøy for å ivareta god seksuell helse under pandemien. Det gjenstår å se hvilke langvarige effekter pandemien har for hvordan seksualitet oppleves og uttrykkes. Kan det tenkes at kulturen rundt sex og seksualitet er permanent endret av pandemien?

 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]