Oppfordring fra PSU-lederen

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Banner-standard
Ikke glem å nyte alt som skjer utenfor forelesningssalen, oppfordrer PSU-leder Eivind Brandt.

Velkommen til nye studenter, og velkommen tilbake til gamle! Nå starter vi på med et nytt semester, med nye overraskelser, faglige utfordringer og spennende arrangementer. Ikke glem å nyte alt som skjer utenfor forelesningssalen – det er der minnene fra studietiden virkelig skapes!

Dette blir et spennende semester. Vi vil utvilsomt møte nye faglige utfordringer på studiet, men på den utenomfaglige fronten skjer det også mye nytt. Nytt av høsten er at alle kull får sine tillitsvalgte som de kan ta kontakt med. De tillitsvalgte vil også bli samlet i fagutvalg for de ulike retningene. Det betyr at du alltid vil kunne ta kontakt med én tillitsvalgt som kan videreformidle klager, forslag, forbedringsmuligheter og ideer. Oversikten over de tillitsvalgte finner du på psu.no, så fort alle er valgt. Vi skal selvfølgelig gi deg en ekstra beskjed når alt er klart!

PSU-leder Eivind Brandt
PSU-leder Eivind Brandt

Det mest spennende som skjer med studentorganisasjonene på fakultetet denne høsten, er fusjonen vi har jobbet med i nesten et år. Siden i fjor høst har alle studentorganisasjonene jobbet hardt for å se hvordan – og om vi i det hele tatt kan – slå oss sammen til én studentforening. Vi har kommet langt og er enige om mye. Fellesnevneren er at vi alle vil bruke fritiden vår på å gjøre nettopp din studiehverdag bedre! Noen detaljer gjenstår, og vi vil fortsette det gode arbeidet på høsten. Forhåpentligvis klarer vi å bli enige om en plattform vi alle kan stå inne for, slik at vi sammen kan gjøre studiehverdagen for framtidens studenter ved fakultetet enda bedre.

Selv om vi er ulike på mange måter, er vi alle studenter. Det gir oss et fellesskap som ikke skal undervurderes. Noen av dere er helt nye, rett fra videregående. Andre har spennende erfaringer som jobb, folkehøyskole eller Forsvaret bak seg. Og mange av dere er erfarne studenter med mye læringslyst og pågangsmot. På Psykfak har vi nå utrolig mange ulike muligheter, fra tillitsverv og styringsorganer, til idrett, fester, quiz og dette tidsskriftet. Derfor vil jeg gi dere alle den samme oppfordringen: engasjer deg!

Lykke til med et nytt semester.

 

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.