Ønsker mer transnasjonalt samarbeid blant studenter

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: EFPSA

Innsiktsredaktør

The European Federation of Psychology Students’ Association har fått opp øynene for norske psykologistudenter. Organisasjonen kan skimte med spennende transnasjonale muligheter. 

Vil satse på norske studenter

Frida Røvik er profesjonsstudent på siste året, og har et brennende ønske om å spre informasjon om The European Federation of Psychology Students’ Association (EFPSA) til psykologistudenter i Bergen spesielt, og Norge generelt.

– Det er nok ikke så mange som har hørt om EFPSA nei, ler Røvik.

Hun forteller at det har vært lite målrettet informasjonsspredning mot norske studenter, noe som har ført til at organisasjonen ikke har fanget oppmerksomheten blant studentene. Dette ønsker Røvik å endre på, for norske psykologistudenter går glipp av mange gode muligheter i EFPSA.

EFPSA ble etablert i 1987 med sin første internasjonale kongress i Portugal, da studenter fra Universitetet i Lisboa inviterte kolleger fra hele Europa til et møte (1)https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1016-9040.11.4.324?journalCode=epp. I dag er organisasjonen større, og består av frivillige psykologistudenter fra hele 33 medlemsland (2)EFPSA.(2021). About Us. http://efpsa.org/introduction/.

Helhetlig europeisk psykologiutdannelse

Foto: EFPSA. Engasjert profesjonsstudent, Frida Røvik

– Organisasjonen er til for alle psykologistudenter i Europa, uansett hvilken retning innenfor faget du har valgt. Vi tilbyr en rekke arrangementer og tjenester, og holder en årlig kongress med over 500 deltakere fra de respektive medlemslandene, sier Røvik.

Videre forteller Røvik at hun synes det er spennende å utveksle ideer, erfaringer og kunnskap med studenter fra andre nasjoner. 

– Norges psykologiske tradisjon har utviklet seg til at vi i dag er veldig opptatt av våre egne systemer. Kanskje vi har blitt litt blinde for hva vi faktisk kan lære av andre land.

Selv ønsker hun en mer helhetlig Europeisk standard for psykologiutdannelsen, noe som vil gjøre transnasjonale samarbeid enklere. Samtidig påpeker Røvik at mange internasjonale studenter hun snakker med, blir veldig imponert over den norske utdannelsen, spesielt hvor mye praksis profesjonsstudentene får.

Nye utvekslingsmuligheter

Røvik forteller videre at EFPSA ikke bare organiserer kongresser. Hun utdyper at det finnes en rekke akademiske muligheter, slik som forskningsprogram, internships, lederutviklingsprogram og kulturell utveksling. For tiden forsøker EFPSA Norge å organisere en utveksling mellom Sveitsiske og Norske psykologistudenter.

Kongress i varmere strøk

EPFSAs 36. årlige kongress skal avholdes på Kypros fra 11. – 18. april og har E-helse som tema. Under denne kongressen vil det være en rekke foredrag, workshops og andre sosiale arrangementer. Røvik poengterer at kongressen både vil foregå digitalt og fysisk (3)EFPSA. (2021).36th EFPSA Congress 2022: Applications are open. http://efpsa.org/2021/12/01/36th-efpsa-congress-2022-applications-are-open/.

Fristen for å søke om å delta fysisk er den 21. januar, mens digitalt den 22. mars. Derfor må studenter som kunne tenke seg å reise til Kypros hive seg rundt! Dette er en fantastisk mulighet til å møte studenter fra hele Europa og lære seg mye nytt.

Skulle oppdaget EFPSA tidligere

Røvik forteller at hun selv ble kjent med EFPSA gjennom Psykologforeningen. Å være frivillig i denne organisasjonen er noe av det beste Røvik har gjort som student.

– Turene, menneskemøtene og organisasjonsarbeidet jeg har opplevd i EFPSA er noe av det mest givende jeg har gjort som psykologistudent, avslutter Røvik.

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]