Ny spalte: PUG vil sette kultur og samfunn på dagsorden

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Illustratør

Velkommen til Psykologistudenter uten grenser (PUG Bergen) sin nye spalte i Katarsis! Allerede på mandag kommer vår første sak. 

Hører du ofte at “kultur er veldig viktig” i forbifarten på en eller annen forelesning? Psykologistudenters framtidige arbeidshverdag kommer til å være preget av at vi lever i en stadig mer globalisert og multikulturell verden. Selv under en lockdown kan vi sitte hjemme og se på sørkoreanske Squid Game, mens vi spiser etiopisk mat og scroller gjennom Tiktok-videoer fra hele verden. 

I arbeidslivet kan vi møte pasienter som har flyktet fra krig, multinasjonale selskaper som har problemer med å skape gode samarbeid på tvers av ulike organisasjonskulturer, eller ungdommer som sliter med rollekonflikter. Kulturforståelse har derfor aldri vært mer essensielt for oss som besitter psykologisk kunnskap, enten vi skal jobbe i Norge eller internasjonalt. 

På tross av dette er ikke krysskulturelle perspektiver tilstrekkelig vektlagt i de psykologiske studieløpene, eller i psykologisk forskning som helhet. Arnett fant for eksempel i sin analyse av publiserte artikler i de største American Psychological Association-tidsskriftene, at majoriteten av psykologisk forskning kun er representativ for 5% av verdens befolkning (1)Arnett, J. J. (2008). The neglected 95%: Why American psychology needs to become less American. American Psychologist, 63(7), 602–614. https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.7.602

Til tross for at mye har skjedd siden Arnetts artikkel fra 2008, må vi som studerer psykologi ta inn over oss at det vi lærer i stor grad kan sies å være “amerikansk psykologi”, fremfor velbegrunnede generaliseringer for hele verden (2)Arnett, J. J. (2008). The neglected 95%: Why American psychology needs to become less American. American Psychologist, 63(7), 602–614. https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.7.602. Nettopp derfor er PUGs første hovedmål å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse. 

PUG sitt andre hovedmål er å bidra til økt kunnskap om hvordan psykologisk kunnskap kan brukes i møte med samfunnsutfordringer. Gjennom vår nye spalte ønsker vi derfor å sette kultur og samfunn på dagsordenen, for å bevisstgjøre og skape engasjement hos studentene rundt temaer som menneskerettigheter, global mental helse og bruk av tolk i psykologisk behandling.

I tillegg til vår nye spalte, holder PUG ulike arrangementer. For eksempel har temaer som psykologisk behandling av torturofre og forholdene i Moria-leiren vært i søkelyset. Vår praksisgruppe drifter også søvnkurs for flyktninger og asylsøkere, mens den landsdekkende podcasten Grenseløs tar opp temaer som miljøpsykologi og rasisme i Norge. Slik ønsker vi å gjøre psykologistudenter mer bevisst sin potensielle rolle i samfunnsdebatten, og skape engasjement som senere kanskje kan føre til viktige bidrag i løsningen av disse utfordringene. 

Er du enig med oss i at disse temaene må settes på dagsordenen? Følg spalten vår videre og delta i debatten om hvordan vi som psykologistudenter bedre kan møte dagens multikulturelle samfunn, og oppfylle samfunnsansvaret det innebærer å besitte psykologisk kunnskap.

Har du spørsmål til PUG? send oss en melding på Facebook eller Instagram.

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]