Mer plassmangel på fakultetet

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad

Innsiktsredaktør

Koronasituasjonen gjør det vanskelig å finne nok lokaler for studenter dersom smittevernsregler skal overholdes. Den foreløpige planen for neste semester er preget av nye og gamle lokaler, flytting og digital undervisning. 

– Det er en stor kabal vi holder på å legge, og det er generelt svært vanskelig å planlegge noe som helst.

Dette forteller Ørnulf Lillestøl, fakultetsdirektør ved Det psykologiske fakultet. Det er ikke bare Det psykologiske fakultet som opplever plassproblematikk: hele UiB opplever mangel på lokaler. 

Det er satt en grense på maks 100 personer i ett rom, og med én meters avstand, finnes det ikke mange slike lokaler. 

Flyttingen til Alrek Helseklynge og salget av Christies gate 13 kan imidlertid på å ha gjort det mer komplisert for psykologistudentene.

Alrek Helseklynge utsettes for to kull

Flere psykologistudenter skulle flytte til det nye bygget Alrek Helseklynge i august 2020. Bygget har tidligere vært omdiskutert grunnet plassmangel, noe du kan lese om her

Undervisningen vil forhåpentligvis starte som planlagt på Alrek Helseklynge i august. Dette er med unntak av de som skulle vært på internklinisk praksis på 9. og 10. semester, som må fortsette å være i de gamle lokalene frem til oktober, sier Lillestøl. 

Lillestøl mener likevel ut over dette at åpningen av Alrek Helseklynge er en ressurs når det gjelder koronasituasjonen. 

Det er spesielt press på undervisningslokaler i sentrum, og helseklyngen vil føre til bedre kapasitet. 

Som ved mye annet råder fremdeles usikkerheten. Det er en vanskelig prioritetsliste og konkurranse om undervisningslokaler mellom de forskjellige fakultetene. 

De lokalene vi tror vi har, er ikke sikkert vi har, opplyser Lillestøl. 

Fortsettelse på digital undervisning

Lillestøl forteller at en del av undervisningen vil fortsette å gå digitalt. Noen fag vil også ha en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. 

Vi jobber for å sikre at all undervisning skal være tilgjengelig på nett slik at personer som er i risikogruppen eller av andre årsaker ikke kan komme til undervisningen vil få mulighet til å følge løpet. 

Slik de nå må prioritere, er et alternativ å la noen fag gå heldigitalt slik det har vært denne våren. 

Dette er fordi det rett og slett ikke er mulig å ha all undervisning fysisk, og noen vil få plassmangel, sier Lillestøl. 

Selv om digitale løsninger fortsetter, har det vært en utfordrende prosess. Klinikkleder for psykologisk poliklinikk, Roar Solholm, forteller at det har vært vanskelig å gi tilstrekkelig informasjon til studenter og pasienter fordi situasjonen hele tiden har endret seg. Nå holder de på å kartlegge hvilken effekt korona har hatt på internklinisk praksis.

Internklinisk praksis kan fortsette 

I et infoskriv til studenter som skulle hatt praksis frem til sommeren forklarer Solholm de digitale vanskelighetene som har vært med hensyn til praksis. Kommersielle muligheter ble vurdert som for dyre, og eksisterende systemer for klinisk praksis måtte sjekkes nøye i forhold til sikkerhet og personvern. Grunnen til dette var at UiB ønsket at de digitale løsningene som ble satset på skulle vedvare også etter koronakrisen.

Nå har det gått seg til med digitale tilbud, og det er mulig å ha videokonferanser med pasienter. Det er også mulig å ha pasientkontakt så fremt smittevernsreglene blir overholdt.

I infoskrivet takker Solholm også studentene for forståelse under de vanskelige omstendighetene. 

«Vi vil samtid berømme studentene for at dere, i en situasjon som har vært krevende for alle, har fremstått som positive, løsningsorienterte og tilpasningsdyktige. Vi setter særlig pris på det engasjementet dere har vist på vegne av pasientene.»

– Fra vår side er det viktig i denne sammenhengen å sikre det praktiske for studenter, forelesere og veiledere, avslutter Lillestøl.

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.