LolCows og nettroll: En gisselsituasjon enhver kan observere

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Illustratør

Internett har gitt individer nye måter å utforske sin egen identitet. For noen har cyberspace skapt en ny realitet der de kan utfolde seg bredere eller mer spesialisert enn i den virkelige verden. LolCows og nettroll utfolder seg i motsetninger, men deres internettidentiteter har blitt sammenvevde. 

Internettroll kan skildres som personer som prøver å fremkalle en emosjonell respons fra andre via internett. LolCows er personer som lett kan utnyttes for å fremkalle emosjonelle responser, på bakgrunn av deres godtroende atferd i cyberspace. LolCows ansees som lette bytter fordi de provoseres raskere og kan respondere mer dramatisk og utagerende enn andre. Dette gir trollene en rask latter, og fører til et kontinuerlig ønske om mer. Metodene kan være alt fra å fremme påstander som LolCowen vil reagere på, eller å fremtre som en online-venn for å deretter dele meldinger, videoer og annet kompromitterende innhold som LolCowen har sendt. 

Grunnen til at trollene fortsetter å antagonisere LolCowene er fordi de er genuine og viser frem hvem de er, helt særegent. Det som går igjen, er at måten LolCowene utforsker sin identitet er eksentrisk og klein. Om en LolCow ikke er genuin og særegen, vil trollene oppleve personen som rar istedenfor fascinerende og kan dermed tenkes å ikke ha samme interesse for personen. 

Hvem kan jeg være på internett?
Identitetsutfoldelse på internett har hovedsakelig fokusert på identitetseksperimentering. Denne eksperimenteringen kan være alt fra å presentere seg selv som sitt ideale selv (1)Simpson, Brian. (2005). Identity Manipulation in Cyberspace as a Leisure option: Play and the Exploration of self. Information & communications Technology Law. 14(2), 115-131. S.121 eller spesifikke aspekter som kjønn (2)Turkle, Sherry. (1999). Cyberspace and Identity. Contemporary Sociology, 28(6), 643-648. S.645. Det at brukerne selv velger mengden av informasjon som presenteres på internett, gjør at brukerne kan unngå dominante samfunnsnormer og sanksjoner (3)Simpson, Brian. (2005). Identity Manipulation in Cyberspace as a Leisure option: Play and the Exploration of self. Information & communications Technology Law. 14(2), 115-131. S.119 (4)Roesler, Christian. (2008). The self in Cyberspace: Identity formation in postmodern societies and Jung’s Self as an objective psyche. Journal of Analytical Psychology, 53(3), 421-436. S.427. 

Sherry Turkle kommenterte blant annet på hvordan et personlighetsskifte forekommer når en bytter virtuell tilstedeværelse, for eksempel ved at brukeren bytter forum eller skifter fane i nettleseren (5)Turkle, Sherry. (1999). Cyberspace and Identity. Contemporary Sociology, 28(6), 643-648. S.644. For identitetseksperimenteringen, peker Turkle på stadiet «pscyhosocial moratorium» i Eriksons utviklingsteori, et steg i psykososial utvikling der unge voksne holder på en flytende identitet og utforsker seg selv og sine interesser (6)Oxford Refferance. (2021, 22. November). Psychosocial MoratoriumPsychosocial moratorium – Oxford Reference . Dette er en periode med intens interaksjon med andre mennesker og ideer, hvor konsekvensene av interaksjonen har mer signifikans enn selve interaksjonen (7)Turkle, Sherry. (1999). Cyberspace and Identity. Contemporary Sociology, 28(6), 643-648. S.644. På bakgrunn av dette er cyberspace blitt et sted en kan drive med introspeksjon og reflektere over sin egen identitet (8)Turkle, Sherry. (1999). Cyberspace and Identity. Contemporary Sociology, 28(6), 643-648. S.645 og 647. 

Utviklingen av sterkere maskinvarer, raskere bredbånd og allmenn tilgang til internett har utvidet måten en kan samhandle med andre via internett. Der Turkle satt søkelys på tekst-forum, vil samtidsbrukerne kunne sende videoer, bilder og lydfiler til hverandre. Dette gir også flere muligheter til å påføre andre harme. LolCows og trollene har etablert seg som to tydelige internettkategorier som har havnet i en uheldig symbiose. 

Fra identitetsutfoldelse til gisselsituasjon
Disse gruppene viser to forskjellige poler av hvordan en kan utrykke sin identitet på internett. Der trollene fokuserer på å vise en spesifikk form for atferd og identitet med intensjon til å provosere, har LolCows fokusert på å utrykke seg selv helhetlig. Deres forskjellige tilnærming til identitetseksperimentering har derimot ført til et veldig rart «forhold». Trollene har blitt trollbundet av LolCowenes atferd, eller i det minste én LolCow sin atferd, mens sistnevntes liv blir svermet av fluer de ikke kan vifte bort. Dette har konsekvenser for LolCowen sitt digitale og fysiske liv. Det å etablere genuine relasjoner blir utfordrende fordi det blir vanskelig å skille mellom hvem som er et nettroll eller ikke. 

Der LolCowene presenterer seg selv helhetlig, fremmer trollene derimot bare de aspektene som vil få en LolCow til å reagere. Det behøver ikke nødvendigvis være en refleksjon av deres holdninger, ettersom de vil anvende varierende holdninger for å få forskjellige LolCows til å agere. Det dannes dermed et maktforhold mellom partene. Trollene presenterer bare et ønske om å få en reaksjon og prøver individuelt eller kollektivt å oppnå dette. Om LolCowen prøver å ignorere trollene øker intensiteten av forsøkene.  

Eriksons «pscyhosocial moratorium» kan forklare hvorfor trollene handler på denne måten. I dette rammeverket reduseres den individuelle klanderen trollet opplever. De sitter igjen med dopaminkicket av reaksjonen, deres handlinger er av mindre signifikans. Trollene distanserer seg fra skyld blant annet ved å påpeke at atferden fra LolCows forekom før de involverte seg, samt at flere hendelser er uavhengig deres påvirkning.  

Disse to rollene er på to sider av hvordan en kan utfolde seg selv på internett. Lolcows er seg selv på godt og vondt og utforsker sin identitet åpent, ærlig og sårbart. Trollene er lukket og utforsker mer spesifikke deler av sin identitet, nysgjerrigheten, grenser eller hvilken effekt de kan ha på et individ. 

Eller kanskje jeg bare anvender en teoretisk forklaring på en gisselsituasjon jeg selv har begynt å skue på. En forsvarsmekanisme for å rasjonalisere min nysgjerrighet.  

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]