Kjenn (på) deg selv

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Illustrasjon: Alexander Strandmyr.
Illustrasjon: Alexander Strandmyr.

Kan vi bli så kåte at vi liker det vi ellers ikke ville likt, og gjør ting vi ellers ikke ville gjort?

Ansvarlig redaktør

Det at mennesker kan bli påvirket av seksuell aktivering er velkjent, noe som for eksempel gjenspeiles i bruken av Tinder og Grindr. Når vi swiper til høyre på Tinder, gjør mange det gjerne på bakgrunn av kjente, seksuelle preferanser. Men er disse egentlig kjent for oss, eller kan våre egne preferanser også være ukjente for oss selv? Kan det hende at vi rett og slett mangler kunnskap om for eksempel hvordan våre preferanser endres ved seksuell opphisselse? En studie utført av Ariely og Loewenstein i 2006 undersøkte hvordan seksuell aktivering påvirker preferanser for, og intensjoner om, seksuelle handlinger.

Deltakerne, som var mannlige studenter på Berkeley, ble aktivert gjennom selvstimulering. I eksperimentbetingelsen ble deltakerne presentert for pornografiske bilder, og bedt om å onanere frem til de ble kåte. Studentene skulle samtidig svare på spørsmål om tiltrekning til ulike seksuelle handlinger, sannsynligheten for å ville utføre handlinger som “date-rape”, og villighet til å delta i seksuelt utrygge aktiviteter, som å ha sex uten kondom.

Forskerne fant at studentene vurderte flere aktiviteter som mer tiltrekkende i aktivert tilstand enn i normaltilstand. Dramatisk nok var det en økning i deres tiltrekning til 12- og 50-åringer samt en økning i preferanse for aktiviteter som analsex. Videre vurderte de opphissede deltakerne det som mer sannsynlig enn de i kontrollbetingelsen at de ville fått en date til å drikke, eller blande “date-rape”-dop i drinken til daten, for å øke sannsynligheten for å ha sex. Det var også en tydelig økning i den negative vurderingen av prevensjonsmidler, slik som kondomer.

Studentene skilte seg godt mulig fra vanlige studenter, da gjerne ikke alle ville deltatt i en studie som innebærer onanering. Det er også slik at seksuelle tanker ikke nødvendigvis fører til seksuelle handlinger. For eksempel kan en kåt student være tiltrukket av foreleseren, uten at han eller hun tør å tilnærme seg. Likevel gir effekten av seksuell aktivering på vurderinger og beslutninger grunn til ettertanke. Vet vi egentlig hva dette kan gjøre med oss?

Funnene kan eksempelvis ha en betydning for hvordan vi oppfatter oss selv, både hva gjelder seksualitet og moral. Den tydelige forskjellen i seksuelle preferanser kan bety at studentene ikke selv var klare over hvor påvirket de ble av å være kåte. Uten å unnskylde den typen handlinger som ble undersøkt, kan dette muligens øke vår forståelse for hvordan “date-rape” og andre overgrep kan skje. Personligheten er veldig toneangivende for de handlingene vi utfører, men det kan være farlig å avfeie situasjonens innvirkning. Kan denne trenden også være et moment i andre umoralske handlinger, slik som utroskap?

Studien støtter en trend som har blitt vist i menneskelige vurderinger og beslutningstaking kalt empathy gap. Den dreier seg om menneskers manglende kunnskap om hvordan følelser påvirker bedømmelser og beslutningstaking.. Det betyr at man rett og slett er dårlig til å se for seg hva man ville likt, og hvordan man ville handlet, i er en følelsesladet situasjon. Det kan virke som deltakerne i Ariely og Loewenstein sin studie ikke klarte å ta hensyn til hvor kåte de ville være i de ulike situasjonene de uttrykte preferanser for. Betyr det, at selv med relativ kontroll over egne valg, vil vår egen ubevissthet kunne lede oss inn i fristelsen?

Å ta gode vurderinger og beslutninger kan med andre ord være utfordrende. Kanskje er det vanskeligere å lære seg selv å kjenne enn hva vi antar?


Referanser

Ariely, D., Loewenstein, G. (2005). The Heat of the Moment: The Effect of Sexual Arousal on Sexual Decision Making. Journal of Behavioral Decision Making, 2006, (19), pp. 87-98. doi: 10.1002/bdm.501.

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.