Katarsis mener: Nominer den som inspirerer deg

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Aslak Hjeltnes ved Institutt for klinisk psykologi ble valgt som fjorårets underviser av studentene. FOTO: NORA PAULSEN SKJERDINGSTAD

Ansvarlig redaktør

Hvert år deles det ut en undervisningspris på vegne av oss, studentene ved fakultetet. Bruk anledningen til å gi oppmerksomhet til en som fortjener det. Bruk muligheten til å vise en foreleser, en seminarleder, eller en veileder hvor mye de betyr for deg!

Det er mye som er utfordrende med undervisningen på fakultetet. Katarsis har tidligere dekket problemene med forelesningsformatet (1)https://katarsisuib.no/forelesningen-gatt-pa-dato/, utfordringene med et system som verdsetter forskning over undervisning (2)https://katarsisuib.no/forelesningen-som-ikke-ville-do/, (3)https://katarsisuib.no/underprioriterte-studenter-ma-lide-for-forskningen/ og problemer med systemet for vurdering av emnene på fakultetet (4)https://katarsisuib.no/store-mangler-i-emneevalueringer/. Dette bør ikke ta vekk oppmerksomheten fra det som er bra, og de som briljerer til tross for et motarbeidende system.

Hedre den som hedres bør

Vi kan gi vår oppmerksomhet til underviserne. Noen forelesere inspirerer: Han som fikk deg til å legge fra deg mobilen fordi det han sa, og måten han sa det på, vekket noe i deg. Noen seminarledere gjør at du knekker koden: Hun som fortsatte å svare på spørsmålet ditt frem til hun fant et koblingspunkt som gjorde at du forstod. Noen veiledere sprenger barrierene som hemmer undervisningskvalitet: Hun som ga deg tilbakemelding 18. mai, fordi hun brukte deler av 17. mai på å lese siste utkastet av bacheloroppgaven din.

Hvert år har vi muligheten til å fortelle underviserne hvor mye de betyr for oss: På fakultetet sin undervisningsdag deles det ut en undervisningspris på vegne av studentene. I fjor ble Aslak Hjeltnes, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, nominert til prisen. Som Hjeltnes fortalte Katarsis, så var dette en bekreftelse på at «det er riktig for meg å gjøre disse tingene med undervisningen», og han fortalte også hvor takknemlig han følte seg over å ha fått prisen (5)https://katarsisuib.no/god-undervisning-er-drevet-av-folelser/. Dette er stort for de ansatte, og alle de som har inspirert og skapt engasjement fortjener denne oppmerksomheten.

Hvem betyr noe for deg?

Sett i lys av hvor mange vi har som kjemper innbitt for å gjøre studiehverdagen vår best mulig, så er det på sin plass at vi nominerer våre utvalgte. Sett av fem minutter for de som setter av titalls, til og med hundrevis, av timer for å gjøre undervisningen best mulig. Nominer den som gjør din studiehverdag bedre: https://tinyurl.com/undervisningshelt.

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]