Hvordan er jobbmulighetene dine?

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad

Ansvarlig redaktør

Hvordan gjør studenter fra Det psykologiske fakultetet det i arbeidslivet etter endte studier? Den nylig publiserte Kandidatundersøkelsen, med 104 respondenter fra vårt fakultet, gir både godt og dårlig nytt.

Etter at Kandidatundersøkelsen (1)https://www.sammen.no/no/bergen/rad-og-karriere/kandidatundersokelsen-2018 ble offentliggjort har UiB slått stort opp at mastergrad øker sjansen for å få relevant jobb (2)https://www.uib.no/aktuelt/123467/masterstudier-gir-relevant-jobb. Det gjelder ikke hos oss ved Det psykologiske fakultet; det er nesten ingen forskjell mellom andelen med bachelorgrad (72%) og andelen med mastergrad (73%) som har relevant jobb to år etter avlagt grad. Undersøkelsen skiller ikke mellom ulike bachelor- og masterutdanninger på fakultetet, slik at det er vanskelig å si nøyaktig hvor problemene ligger.

Med slike tall kan man spørre seg om det er verdt å fortsette med mastergrad på fakultetet for å få relevant jobb, eller om det kan være smartere å satse på å gå ut i arbeidslivet etter fullført bachelor. Hvis man går ut i arbeidslivet etter en bachelorgrad vil det være mindre studiegjeld, og arbeidsinntekten kommer tidligere.

Fakultetets visedekan for utdanning, Per-Einar Binder, ble spurt om å kommentere de ulike delene av undersøkelsen. På e-post til Katarsis har han følgende å si når det gjelder mulighet for jobb etter endt masterutdanning:

– Generelt gir en masterutdanning større fordypning og mer fleksible karriereveier i det lange løpet. Som nyutdannet har en gjerne omlag 45 år foran seg i yrkeslivet, en master gir godt grunnlag for videre læring og kompetansebygging karrieren igjennom.

Dårlig på kommunisert kompetanse

En forklaring på den manglende forskjellen kan være at betydningen av masterkompetanse ikke blir godt nok kommunisert av fakultetet. Dårlig formidling av kompetanse fra studiestedet ble vurdert som en mer betydningsfull faktor for mangelen på relevant jobb blant kandidater fra Det psykologiske fakultet enn ved andre fakultet. Den dårlige formidlingen ble vurdert som like betydningsfull i 2018 som i 2016 (3)https://www.ideas2evidence.com/sites/default/files/Kandidatunders%C3%B8kelsen%202016%20-%20Fra%20studier%20til%20jobb%20i%20bergensregionen.pdf, og man kan da stille spørsmål om hvorvidt fakultetet har tatt lærdom fra tidligere undersøkelser eller ikke.

Per-Einar Binder skriver at det finnes forbedringspotensiale med hensyn til formidling av kompetanse, og peker på et behov for mer dialog med studentene:

– Det gjelder åpenbart ikke alle programmene våre, så vi trenger mer dialog med dem som er utdannet her om hvor det butter. Undersøkelsen etterlater en god del ubesvarte spørsmål.

Halvparten ville valgt et annet studium

Noe annet som er oppsiktsvekkende er at andelen studenter på fakultetet som ville valgt samme studium dersom de skulle begynt å studere i dag har gått ned fra 67% i 2016 til 50% i 2018 (4)https://www.sammen.no/no/bergen/rad-og-karriere/kandidatundersokelsen-2018, (5)https://www.ideas2evidence.com/sites/default/files/Kandidatunders%C3%B8kelsen%202016%20-%20Fra%20studier%20til%20jobb%20i%20bergensregionen.pdf. En såpass stor nedgang, i sammenheng med de andre funnene, kan tyde på utilstrekkelig tilrettelegging av studentenes overgang til arbeidslivet fra fakultetets side. 

– Ja, dette funnet skulle vi helt klart ønsket annerledes, skriver Binder, og forteller at det jobbes med styrking av evalueringen på fakultetet:

– Vi ser også nå på hvordan vi kan skape strukturer i organisasjonen som gir bedre flyt i kommunikasjon mellom studenter, administrasjon og faglig ansatte.

Bachelorutdannede får ofte relevant jobb

Også visse positive aspekter ved undersøkelsen er verdt å trekke frem. Den viser blant annet at Det psykologiske fakultet har en langt høyere andel av bachelorstudenter enn gjennomsnittet med relevant jobb etter endt studie. 72% av de som gikk ut med bachelor oppgir i undersøkelsen at de har relevant jobb, mot 54% gjennomsnittlig på UiB (6)https://www.sammen.no/no/bergen/rad-og-karriere/kandidatundersokelsen-2018.

At nesten tre av fire som går ut med bachelor fra fakultetet kommer ut i relevant arbeid er noe det er verdt å ta med seg videre. Dette kan tyde på at arbeidsmarkedet finner kompetansen til bachelorstudentene attraktiv etter dagens behov.

– Bachelorprogrammene våre innen både pedagogikk og psykologi bidrar med høyt etterspurt kunnskap i samfunnet, skriver Binder i en kommentar til dette funnet.

Han fortsetter:

–  Det er vanskelige å vite hvor mye av den høye prosentandelen med relevant arbeid som skyldes våre tiltak, og hva som primært skyldes behovene der ute.

Videre ser vi også at flere ved Det psykologiske fakultet enn gjennomsnittet ved UiB oppgir at de har relevant jobb etter endt studie. Denne trenden gjelder både i forhold til arbeidsgiver, arbeidsoppgaver og stillingsnivå. Til tross for de negative aspektene som kom frem av undersøkelsen, er det viktig å poengtere at Det psykologiske fakultet også skiller seg positivt ut når det kommer til bachelor- og mastergradenes relevans i yrkeslivet.

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]