Hundens personlighet

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Kilde: Pixabay.com

Ansvarlig redaktør

Hunder er forskjellige. Noen kan være veldig aggressive og noen kan bli overlykkelige av å se deg uansett om du har vært borte to timer eller to måneder. Men er dette personlighet? Og i så fall, hvordan kan vi måle den?

Hjemme i Asker har mamma og pappa to hunder: Lucky, en collie, og Cindy, en Shetland sheepdog. Begge har til felles at de er like glade for å se meg uavhengig av om det har vært en uke eller fem måneder siden jeg kom hjem, men annet enn det er de veldig forskjellige. Lucky er engstelig på grensen til det latterlige, og tør ikke gå ut på terrassen om vinteren hvis det har rast snø fra taket. Cindy er hyperaktiv og klarer ikke være i ro – hvis vi kaster ball er det alltid jeg som blir sliten først. Er dette personlighetsforskjeller? Og i så fall, hvordan kunne vi målt det?

Lucky (venstre) og Cindy (høyre). Foto: Simen Bø

I en artikkel (1)Turcsán, B., Wallis, L., Virányi, Z., Range, F., Müller, C. A., Huber, L., & Riemer, S. (2018). Personality traits in companion dogs—Results from the VIDOPET. PLOS One, 13(4), e0195448. doi:10.1371/journal.pone.0195448 som nylig ble publisert i tidsskriftet PLOS One utviklet artikkelforfatterne Vienna Dog Personality Test (VIDOPET), en ny målemetode for hunders personlighet. Metoden baserer seg på observasjoner av hundens atferd i respons til ulike situasjoner, til forveksling lik Fremmedsituasjonen fra tilknytningslitteraturen. Artikkelforfatterne forsøkte å finne stabile disposisjoner tilsvarende personlighetstrekk hos mennesker, slik som Big Five (2)Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and Individual Differences, 13(6), 653-665. doi:10.1016/0191-8869(92)90236-I, og hva disse består av.

Hundene i studien var privateide border collier, som var i et rom med eieren og en eksperimentator. Forskerne testet hvordan hundene reagerte på ulike situasjoner, blant annet å møte en vennlig fremmed, separasjon fra eier og problemer som måtte løses for å få mat. På bakgrunn av videoopptak av hundenes atferd ble frekvensen av ulike former for atferd registrert, som var grunnlaget for et forsøk på å beskrive hundens personlighet. Målene på personlighet viste seg å være relativt konsistente og stabile over tid, karakteristikker som deles av reliable måleinstrumenter for menneskers personlighet, slik som NEO-PI (3)McCrae, R. R., Costa, Jr, P. T., & Martin, T. A. (2005). The NEO–PI–3: A more readable revised NEO personality inventory. Journal of Personality Assessment, 84(3), 261-270. doi:10.1207/s15327752jpa8403_05 og NEO-FFI (4)Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (NEO-PIR) and NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources..

Forskerne kom frem til fem trekk for å beskrive hundens personlighet: Sosialitet-lydighet, aktivitet-uavhengighet, problemorientering, nyhetssøking (novelty-seeking) og frustrasjonstoleranse.

Hunder i sikkerhetsyrker kan tenkes å score høyt på sosialitet-lydighet. Kilde: Wikimedia Commons

Sosialitet-lydighet beskriver hundens atferd mot fremmede, lydighet overfor eier og hvor leken den er. En hund med høy score på dette trekket vil med andre ord være leken og imøtekommende, men samtidig høre på eierens beskjeder. Aktivitet-uavhengighet dreier seg om hvor mye hunden utforsker uavhengig av eieren, og minner noe om atferden man vil se hos spedbarn med trygg tilknytning i Fremmedsituasjonen. Om hunden opplevde separasjonsangst vites ikke, men en hund med høy score på dette trekket vil klare å snuse seg frem til spennende ting ganske uavhengig av hva eieren driver med.

 

 

En novelty-seeking hund på jakt etter nye opplevelser i vannet. Kilde: Pixabay.com

 

Problemorientering representerer hundens evne til å fokusere og ikke la seg distrahere, og til å løse problemer uavhengig av eier. En hund med høy score på dette trekket er hundenes versjon av Petter Smart, og vil kunne klekke ut finurlige måter å finne frem til godbiter på. Novelty-seeking beskriver nysgjerrighet på nye objekter, samt hvor lett hunden lar seg distrahere. På samme måte som en student i eksamensperioden kan bli distrahert av rabatt på Sydenturer kan hunden bli distrahert av rasling eller fuglekvitter.

 

 

Til slutt, så dreier frustrasjonstoleranse seg om hvor lett hunden blir frustrert med problemer som er vanskelige å løse. Noen gang funnet frem den gamle Rubiks-kuben men gitt opp halvveis? Hunder kan også vise atferd som tyder på at de gir opp uten å komme frem til løsningen.

Hvis jeg skulle prøvd å beskrive hundene Lucky og Cindy med utgangspunkt i personlighetstrekkene, ville jeg sagt at begge scorer høyt på sosialitet-lydighet. Men nervøse Lucky scorer nok lavt på aktivitet-uavhengighet og novelty-seeking, og holder seg unna det som virker som det potensielt kan være farlig. I motsetning scorer nok Cindy høyt på de samme trekkene, og er uredd i møte med spennende variasjoner i hverdagen.

 

Er det her egentlig verdt å forske på?

Nå er det mulig du tenker at av alt vi kan forske på, så er personlighetstrekk hos hunder en kuriositet: Morsomt å prøve å måle det, men har det noen praktisk verdi? Vel, kunnskap om personligheten kan gjøre det lettere å finne hunder som passer med en familie, minehunder til operativ tjeneste og terapihunder til stressede studenter. Kanskje viktig likevel?

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]