Hmm… podcast ep. 6 og 7

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Jens-Emil Furu
Skribent

 

Etter en liten pause er endelig Rebin Badkan og Richard Havdahl fra hmm… podcast tilbake med to ferske episoder!


Episode 6 – Moralske nettstormer og lykkelig uvitenhet

I denne episoden tar Richard frem en studie som har undersøkt moralske nettstormer. Hvorfor er det sånn at vi kaster oss på moralske nettstormer i sosiale medier? De diskuterer om hva den egentlige motivasjonen bak dette er – egoistiske interesser eller fordi vi mener det er riktig av oss å mene noe?

Rebin på sin side, tar opp en studie om menneskets behov for uvitenhet på noen områder i livet. Her diskuterer de hvorfor vi ikke ønsker svar på enkelte ting og heller ønsker å være uten kunnskap.

 

http://

Episode 7 – Ydmykhet og personlighetsendring

Hva er egentlig ydmykhet, har Rebin undret seg over. Så mye at han har lest seg opp på det, for så å finne ut at faglitteraturen selv ikke er sikre på hvordan det skal defineres. Hva er hovedkjennetegnene ved ydmykhet? I tillegg diskuterer de hva nytten av ydmykhet er – hvorfor finnes det, sånn egentlig?

Richard på sin side, er nysgjerrig på personlighet; den skal jo være relativt stabil, men er det mulig å aktivt endre sin egen personlighet? I episoden reflekterer de også over om man i det hele tatt ønsker å endre den.

/http://

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.