Har du det for bra til å kreve forandring?

Dette innlegget er 10 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

10710688_10152752162650359_2108033464165465019_n

PSU-lederen etterspør mer engasjement blant studentene ved Det psykologiske fakultet. Vil studentene bli grepet av motivasjonstalen? Det vil vise seg på det kommende allmøtet.

Tekst av: Ann Kristin Meberg,

leder Psykologisk studentutvalg (PSU)

Dette er møtet hvor ingen, bortsett fra de hyperengasjerte PSU-medlemmene, møter. Hvorfor er det slik? Hva er så spesielt med vårt fakultet som gjør at vi ikke har flere engasjerte studenter? Hvorfor har vi i PSUs historie kun hatt ett ledervalg der det har vært mer enn én kandidat? Har vi det for godt til å kreve endring? Og stiller jeg i det hele tatt spørsmål som er verdt å stille?

Psykologisk fakultet er kjent for å være et håpløst, skikkelig håpløst fakultet på saksbehandling, (Rykter, 2014) og de fleste av oss har nok gått fra Informasjonssenteret mer enn én gang med ubesvarte spørsmål. Alle som har vært på utveksling vet hvor kronglete det kan være, og alle som ikke har en firkantet bakgrunn vet hvor vanskelig det kan være å passe inn i fakultetets firkantede systemer (Kantinesnakk, 1990-2014). Alle har opplevd at obligatorisk undervisning flyttes i siste sekund uten beskjed. Vi har også opplevd forelesere som ikke dukker opp, gjerne med en unnskyldning som viser hvor langt nede studentene ligger på prioriteringslisten. Alle har opplevd å føle seg oversett i saker der man mer enn gjerne skulle ha gitt noen, hvem som helst, et par veloverveide meninger i høyt volum. Så hvorfor gjør vi ikke det? Lider vi av en slags lært hjelpeløshet som gjør oss handlingslammet og øyehimlende i stedet for krevende og sterke? Er det administrasjonen vi skal skylde på? Eller kanskje har vi studenter nok med bare å være studenter?

Allmøtet er for alle studenter på Det psykologiske fakultet. Alle studenter har stemmerett og vi skal velge de som skal drive engasjementet videre. Vi skal velge de studentene som skal tale vår sak. Dette er et stort ansvar og masse makt! PSU driver med mye lobbyvirksomhet og sitter i råd og utvalg på fakultetet. Vi har også et samarbeidsprosjekt med alle undergruppene. Vi har representanter i alt fra Fakultetsstyre til Instituttrådene. Vi gjør masse og alt har med deg å gjøre!

Jeg er en engasjert student fordi jeg har opplevd at jeg gjør en viktig forskjell. Jeg har vært med på alt i fra å utforme strategiplanen på fakultetet til å delta i en paneldebatt foran 100 ledere på UiB og sagt at fagevalueringen på Det psykologisk fakultetet er en vits. Jeg har lært fantastisk mye i det året som har gått og jeg vet at jeg vil få bruk for denne erfaringen på en fremtidig arbeidsplass. PSU kunne aldri oppnådd det vi har gjort og kommet dit vi har i dag uten det brennende engasjementet som finnes. Vi kan skape noe ved å organisere oss! PSU har oppnådd mye det siste året, og jeg er stolt og takknemlig for at jeg har fått lov til å være leder. Vi kan ikke la det voksende engasjementet dø hen, kun fordi enkeltpersoner ikke lenger besitter vervene! Nå er det tid for at en ny leder tar over og at nye medlemmer forteller hvor skapet skal stå. Det er så viktig at vi møter manns-/kvinnessterke for å stemme på de kandidatene som representerer oss på den måten vi vil bli representert, men vi må starte med å representere oss selv!

Allmøtet foregår på Det psykologisk fakultet 20.11.14 kl 16.15 Auditorium 118. Sjekk ut facebookeventen her.

 

Dette innlegget er 10 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.