FORUM: Har hypnose en fremtid i psykoterapi?

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Gikk du glipp av ukens Forum? Fortvil ikke. Katarsis gir deg dette semesteret rapporter fra de populære foredragene om psykologi i praksis. Tirsdag denne uken var psykologspesialist Gerd Kvale på plass i et stappfullt auditorium på psykologisk fakultet for å snakke om hypnose.

Tiril Prestholm
Skribent


Forum for praktisk psykologi er et månedlig tilbud for studenter ved Det psykologiske fakultet som vil gi et alternativt innblikk i ulike praktiske aspekter ved psykologrollen, som ikke dekkes i sin helhet gjennom studieplanen. Følg Forum for praktisk psykologi på Facebook for å få informasjon om kommende foredrag.


Tidligere var hypnose et eget kurs som ble tilbudt på profesjonsstudiet i psykologi ved UiB, og det var også her psykologspesialist og leder for OCD-teamet ved Kronstad DPS, Gerd Kvale, fikk interesse for hypnose.

Kvale fortalte ivrig om at hun som student på hypnosekurset fikk se en film hvor man ved hjelp av ord induserte bedøvelse på en kvinne med anestesiallergi som måtte ta keisersnitt. Slik ble det til at en tidligere skeptiker ble interessert i den kontroversielle teknikken. Hun måtte på sitt Forumforedrag innrømme at hypnose var litt flaut å være talsmann for, men forsikret de oppmøtte om at tross et kanskje ufortjent lummert rykte, har hypnose faktisk vist gode resultater som et verktøy i behandling.

Kvale kunne også opplyse at hypnose, i motsetning til hva en gjerne tror, ikke er en behandlingsmetode i seg selv, men en tilstand av økt kontroll og ekstremt fokusert oppmerksomhet som kan kombineres med kunnskapsbasert behandling. Vanligvis skal 1-5 timer kombinert tilnærming som inkluderer hypnose være tilstrekkelig for å gi pasienten økt mestring og hjelp med ulike vansker. Kvale understreket imidlertid at dette  ikke alltid viser en positiv effekt, og ofte har en gode alternativer ved bruk av andre tilnærminger.

Vi fikk videre høre om hypnosens anvendelse i å påvirke relasjonen mellom kropp og sinn, eksempelvisfor å takle smerter, få kontroll over fysiologiske prosesser, eller til å behandle ulike psykosomatiske plager. Kvale påpekte at hun ofte lærer folk å hypnotisere seg selv, slik at de kan bruke det til å mestre ulike situasjoner i hverdagen på en ny måte.

Til noe skuffelse for enkelte publikummere gikk ikke foredraget ut på å lære å hypnotisere, noe Kvale selv poengterte ved foredragets begynnelse. Derimot fortalte hun om interessante kasus fra hennes praksis som psykolog, for eksempel om da hun hjalp en jente som ikke kunne gå til å begynne å gå igjen. En annen ung kvinne fikk et tyvetalls krampeanfall i døgnet som førte til bevissthetstap, og ble henvist til Kvale da legene ikke klarte å finne årsaken til anfallene. Etter én hypnosesesjon med Kvale forsvant anfallene.

Er du interessert i å lese mer om hypnose? Kvale anbefaler bøkene Brief Cognitive Hypnosis og The Practice of Cognitive-Behavioural Hypnotherapy for studenter som ønsker å lære å bruke hypnose i terapi.

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.