Fakultetet får nytt navn

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Ansvarlig redaktør

Illustratør

Etter mye diskusjon skal fakultetet kles i en ny språkdrakt. Si velkommen til Det psykoanalytiske fakultet!

– Når vi skulle bestemme oss for nytt navn så vi mot fortiden – hva var utgangspunktet for psykologien sånn vi kjenner den?

Dette forteller Bente Wold, nå dekan ved Det psykoanalytiske fakultet.

– Psykoanalysen har ikke det beste renommeet for tiden. Med denne endringen vil vi ta psykologien tilbake til fortrengt storhet. Det er en kjensgjerning blant klinikerne at analyse er den mest effektive terapiformen.

Wold poengterer at mange moderne psykologer tenker at psykoanalyse er bra, men at tanken er så truende at den blir undertrykt. Empiriske studier på andre terapiformer er bare regresjon, rasjonaliserer Wold.

Anerkjennelse av profesjonsstudentene

– Dette er kjempegode nyheter, utbryter Iphigenia Hellen, leder for fagutvalget for profesjonsstudiet i psykologi.

Profesjonsstudentene har lenge jobbet for å endre navn til Det profesjonspsykologiske fakultet. Hellen innrømmer at de gjerne skulle sett gjennomslag for dette, men at de er fornøyde med utfallet.

– Det er et steg i riktig retning av å få anerkjent profesjonsstudenter som en viktig del av fakultetet. Psykologi er så mye mer enn bachelor- og masterstudentene prøver å projisere!

Hva med barna?

En som stiller seg litt mer kritisk er førsteamanuensis Rune Mentzoni ved Institutt for samfunnspsykologi. Han rasjonaliserer kritikken med henvisning til utviklingspsykologi. 

– Dette er helt ødeleggende for formidlingen. Med Piaget er det jo enkelt å bruke barna for å vise utviklingsprinsipper. Hvordan skal jeg vise forsvarsmekanismer på video til studentene mine, spør Mentzoni retorisk.

Mentzoni innrømmer også at han er bekymret for den analytiske utviklingspsykologien. Som far er det flere deler av Freud sin utviklingsteori som skremmer ham. 

– Det er jo direkte livstruende. Og videoene hvor jeg utforsker ødipalfasen med sønnene mine er jeg redd blir for drøye for årsstudiet. 

Freudianske vibber

– Dette er noe PSF har jobbet for i lang tid. Faktisk lenger enn vi har jobbet med å få flere leseplasser, og det har vi jobbet lenge for!

Leder for PSF, Oda Vik Burmo, gliser bredt. Hun forteller videre at de nå skal i gang med en totalrevidering av navnene på studentorganisasjonene. Foruten Psykoanalytisk Studentforening skal Euforia endres tilbake til Ego, og Scientia er bannlyst.

Katarsis, derimot, får beholde navnet sitt.  

– Dere er jo så freudianske allerede! 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.