Fakultetet bør få nytt navn

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Ansvarlig redaktør

Lilian Särnmo
Illustratør

Fakultetet skal kanskje endre navn i desember. Det er en gylden mulighet til å sørge for at navnet gjenspeiler det vi faktisk kan. Ja takk til Fakultet for psykologi og pedagogikk!

Da institutt for psykologi ble skilt ut fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet i 1980, så utdannet man profesjonsstudenter: ingen bachelorstudenter eller masterstudenter i psykologi, og ingen andre fagdisipliner til stede. Fakultetet var rendyrket psykologi – Freud, Skinner og Bandura i en evig runddans. Man utdannet psykologer, og man utdannet dem hovedsakelig til helsevesenet.

Situasjonen er ikke som den var i 1980. Fakultetet vårt består av mange flere fagdisipliner, og har ikke vært kun Det psykologiske fakultet på lenge. Dette er særlig fordi vi har fått pedagogiske tilslag. For 20 år siden var 2% av studentene fra pedagogikk; for 10 år siden var det 14%, og i år er det 19% (1)https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=124&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=4&formel=222&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20psykologiske%20fakultet&param=fakkode%3D270!9!nivakode%3DB3!8!B4!8!HK!8!YU!8!AR!8!LN!8!M2!8!ME!8!MX!8!HN!8!M5!8!PR!9!insttype%3D11!9!arstall%3D2020!9!dep_id%3D1!9!kategori%3DS!9!semester%3D3!9!instkode%3D1120. Når en femtedel av studentene tilhører en annen, spesifikk fagdisiplin, så er det klart at vi har en mye større faglig bredde enn for 40 år siden. Med et nytt masterprogram i spesialpedagogikk på trappene vil andelen pedagogikk fortsette å øke i tiden fremover, en utvikling som navnet på fakultetet bør gjenspeile.

Vi må vise det vi kan

Fakultetets pedagogiske kompetanse har altså vokst drastisk siden Bjørn Christiansens dager. Det er en styrke som vi bør markere. Det er på tide at vi tydelig formidler hva vi har kunnskap om: Ikke bare avhengighet, beslutningstaking og ledelse, men også vurderingsformer, studentaktiv læring og estetiske virkemidler. Det pedagogiske miljøet er en vanvittig sterk ressurs, særlig for oss psykologistudenter – forskning på undervisnings- og læringsformer er helt avgjørende for at vi lærer og formidler faget vårt på best mulig måte.

Hovedargumentet mot vil være at vi bør holde på navnet som en unik merkevare, det at vi kan smykke oss med at vi er det eneste rendyrkede fakultetet for psykologi i Norge. Det er en nostalgi som ikke har rot i virkeligheten. Psykologi er kanskje størst, men den faglige bredden er mye større enn før, og vi er ikke lenger et psykologisk fakultet. Det at vi har mer kompetanse er utelukkende en god ting, noe som bør gjøre at vi løfter hodet høyt og med stolthet kan si at vi er et fakultet med kompetanse innenfor flere områder.

Inn i varmen

Det er også en kjensgjerning blant oss studenter at psykologistudentene dominerer de sosiale og administrative arenaene: Vi er tydelig overrepresentert i Psykologisk Studentforening, vi innehar de aller fleste vervene i beslutningsorganer på fakultetet, og vi er de som setter dagsorden. Å endre navnet på fakultetet kan være begynnelsen på en prosess der vi går i oss selv, og begynner å ta innover oss at vi må sørge for et godt studentmiljø for alle studentene. Det er viktig at pedagogikkstudentene føler at de er på et fakultet der de også er velkomne.

Jeg kan forestille meg at det ikke er lett å være en pedagogikkstudent på et fakultet som ikke har én (!) organisasjon som i tillegg til psykologi også har fokus på pedagogikk, men til gjengjeld har flere organisasjoner som tydelig demonstrerer hvilket fag det er snakk om: Psykologistudenter Uten Grenser, Forum for Praktisk Psykologi, Psykologisk Løpeklubb etc. Det er selvfølgelig ingenting galt med å vektlegge sitt eget fag, men en navneendring kan gjøre oss mer bevisste på at det faktisk ikke bare er psykologistudenter på fakultetet.

En endring fra Det psykologiske fakultetet til Fakultet for psykologi og pedagogikk bør være startskuddet. Kanskje bør vi følge opp med å endre PSF (Psykologisk Studentforening) til PPS (Psykologisk og Pedagogisk Studentforening)? Gjøre det enklere for de som har initiativ til å etablere flere pedagogikkrelevante studentforeninger? Mitt største fokus vil selvfølgelig være at Katarsis blir tidsskriftet ved Fakultet for psykologi og pedagogikk. Jeg gleder meg til å se hva vi kan lære av hverandre.

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]