En unik fadderuke

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Årets fadderstyre ved Det psykologiske fakultet. Foto: Privat

Ansvarlig redaktør

Koronapandemien vil uten tvil sette sitt preg på dette semesteret. I sommer har en liten gruppe studenter jobbet for at fadderuken ikke bare skal bli annerledes, men at den skal bli enestående.

– Allerede før 12. mars spøkte man med at det kommer til å gå skeis.

Dette forteller Julie Strand, leder for årets fadderstyre, til Katarsis. 

– I starten planla man for at alt skulle skje digitalt på Zoom, men så begynte Norge heldigvis å åpne litt mer.

Usikkerheten rundt koronapandemien gjorde det utfordrende å planlegge hvordan fadderuken skulle se ut. Det har også vært snakk om at årets fadderuker kanskje burde avlyses (1)https://khrono.no/nakstad-vil-ha-student-kohortar-i-fadderveka/500207. Dette har gjort det desto viktigere å ta hensyn til alle muligheter for hvordan høsten kommer til å bli.

– Det har vært planlegging av sikkert fire forskjellige fadderuker etter mars, ler Strand.

Bekymret for smittevern

Lederen av fadderstyret medgir at det har vært flere utfordringer i planlegging av fadderuken, særlig knyttet til usikkerheten i rådene de har fått fra universitetet sentralt, fakultetet, og eiere av lokaler som kan brukes til fadderuken.

– Man er også konstant bekymret for om noe bryter smittevernsreglementet, og at retningslinjene man må forholde seg til endrer seg hele tiden.

Julie Strand, leder for årets fadderstyre. Foto: Privat

En mer kreativ fadderuke

– Nye studenter kan glede seg til en mer kreativ og variert fadderuke, og til arrangementer som tidligere fadderstyrer aldri ville tenkt på, forklarer Strand. 

– Det vil bli arrangert gruppekvelder for de individuelle studieprogrammene på fakultetet, nettopp for at studentene skal bli godt kjent med de som de studerer med de neste årene. Det er også det jeg husker som mest positivt i min egen fadderuke – å møte alle jeg skulle fortsette å studere med den første uken, og føle at jeg hørte til, sier Strand.

Drikkepress blant nye studenter i fadderuken har blitt heftig debattert de siste årene, og mange av arrangementene er tungt preget av alkohol (2)https://www.studvest.no/nesten-en-av-fem-uib-studenter-opplevde-drikkepress-i-fadderuken/, (3)https://www.studvest.no/to-av-ti-uib-studenter-opplevde-drikkepress-i-fadderuken/. Strand meddeler at man med årets fadderuke kanskje vil oppleve dette som et mindre problem enn tidligere.

– Man får mindre alkoholpress – det blir ikke bare å være ute på byen. Vi har også et større fokus på å bli bedre kjent enn vanlig med studentene på programmene man selv går på, forteller Strand.

Utvid horisonten

På spørsmål om hvilke tips hun har til nye studenter fokuserer Strand på muligheten for engasjement.

– Bruk muligheten dere har nå til å bli kjent med så mange som mulig! Utvid horisonten, prøv å melde deg inn i en studentorganisasjon. Selv om ikke alt er tradisjonelt kommer det til å gå bra likevel. Det er i bunn og grunn det jeg legger i denne fadderuka.

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]