Bokanmeldelse: How to think like a roman emperor: The stoic philosophy of Marcus Aurelius

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
FOTO: DENNIS LANGEDAL

Skribent

Kan en romersk keiser hjelpe deg? Hvordan kan en 2000 år gammel dagbok være relevant i dag? Donald Robertson presenterer den spennende filosofien stoisisme og hva det er i boken «How to think like a roman emperor»

Stoisisme har de siste årene blitt veldig populært. En kan nesten si at det har blitt en selvhjelpstrend. Med trender følger ofte misforståelser. En populær oppfatning, som jeg selv var i besittelse av, er at stoisisme kun er en teknikk for å undertrykke følelser. En av Donald Robertson sine siste bøker utfordrer disse oppfatningene. 

I Robertson’s bok «How to Think Like an Roman Emperor: The Stoic Philosophy of Marcus Aurelius», presenteres fortellingen om den romerske keiseren Marcus Aurelius. Robertson gir leseren en kort, men grundig innføring i hva stoisisme innebærer og hva vi kan lære fra Aurelius’ dagbok “Meditations”.

Boken følger Aurelius’ liv kronologisk fra barndom til alderdom på en måte som gjør det lett for leseren å henge med. Noe av det som gjør boken så gripende, er at Robertson ikke forsøker å male et bilde av Aurelius som en fullkommen og feilfri Jesus-skikkelse, men som en mann med sine feil og mangler. Det gjør det lett for leseren å kjenne seg igjen i Aurelius, selv om du ikke er en keiser. 

I hvert kapittel presenterer Robertson stoiske teknikker en selv kan anvende. Teknikkene som presenteres flettes mesterlig inn mot det en nettopp har lest om Aurelius. Rådene presenteres på en oversiktlig, praktisk og lett anvendelig måte. Dette gjør at du som leser ganske enkelt kan teste de ut selv. En av teknikkene er å føre sin egen lille dagbok, der du om morgenen kort skriver ned hvilke utfordringer dagen kan bringe, men også kommer opp med en plan for hvordan du kan imøtegå dem.

Derimot kan det til tider føles litt frustrerende at fortellingen tar en pause ved en spennende cliffhanger for at teknikkene skal presenteres. Det er tydelig at Robertson har mye kunnskap om gresk og romersk filosofi, men mestrer å forklare det på en lett og forståelig måte. 

Mange som for første gang får høre om stoisisme blir kanskje introdusert for det som en nihilistisk måte å se livet på. Det er egentlig ganske forståelig, og kanskje husker du vagt sitatet “memento mori” (husk at du skal dø) når du hadde om barokken på videregående. Robertson viser derimot tydelig at stoisk filosofi ikke bare handler om å huske at du skal dø eller opptre likegyldig til alt som skjer rundt deg. 

Stoisk filosofi bygger på fire dyder: visdom, rettferdighet, mot og moderasjon. Istedenfor å undertrykke følelsene sine kan en heller si det handler om å være observant på dem, slik at en for eksempel unngår å gjøre noe en senere vil angre på. Det kjente sitatet “husk at du skal dø” høres nok ganske mørkt ut, men fra et stoisk perspektiv kan en kanskje si det handler om å gjøre det beste ut av den tiden du har tilgjengelig. Underveis i boken drar Robertson flere paralleller til kognitiv atferdsterapi, som bidrar til å gjøre det lettere å forstå hva som er formålet med teknikkene han presenterer. 

Det var en fornøyelse å lese boken fordi den ikke føltes som en klisjéfylt selvhjelpsbok hvor tilfeldige sitater blir valgt ut for å få leseren til å føle seg vis. Det er heller ikke en tørr historiebok eller et desperat forsøk på å opptre filosofisk. Boken gir en god introduksjon til hva stoisisme innebærer. Det er imponerende hva Robertson har klart å få med på litt i underkant av 250 sider.

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.