Anklager om hemmelighold og maktmisbruk

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Nye tider ved Det psykologiske fakultet Foto: Fredrik Lian
Foto: Fredrik Lian

Da instituttleder-stillingen ble utlyst, kom det en søker. Etter den ble lukket, kom det også inn en søker. Dette har skapt sterke reaksjoner blant ansatte.

Tekst av: Fredrik Lian & Julie P. Fiskerstrand

For tre uker siden kom resultatet av dekanvalget, og det ble klart at det er Bente Wold som i august skal overta som dekan. Professor Per-Einar Binder er en del av det påtroppende dekanatet. Ettersom hans lederverv går ut dette året blir hans nåværende stilling som leder ved Institutt for klinisk psykologi, IKP, ledig.

Les: Instituttlederen trekker seg fra Helsecampusprosjektet

Maktmisbruk

I april var søknadsportalen åpen. Potensielle instituttledere kunne melde inn sin søknad før portalen ble stengt igjen i slutten av samme måned. Professor Cecilie Schou Andreassen hadde innen den tid søkt ledervervet.

Den 23. mai ble portalen på ny åpnet – kun i et kort tidsrom uten at det ble offentlig kjent. Inn meldte det seg en søker som ikke ønsket å fremstå med navn.

Samme uke valgte ledelsen å igjen åpne søknadsportalen, og denne gang ble det gjort kjent for alle ansatte. Professor Ståle Pallesen meldte da sin interesse.

En anonym kilde ved fakultetet omtaler det som skjedde 23. mai som maktmisbruk. At søknadsportalen var åpen i kun ti timer uten at andre har blitt opplyst om det, synes vedkommende fremstår som merkelig.

Det er dekan Jarle Eid og fakultetsdirektør Ragna Valen som har mulighet til å åpne portalen.

Sterke reaksjoner

Det kom senere frem at søkeren er Åsa Hammar. Hammar er professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, og stilte i mai til valg i avtroppende dekan Jarle Eids kandidatur.

Katarsis har fått tilsendt et brev som nesten samtlige av ansatte ved Institutt for klinisk psykologi har skrevet under på. I brevet kritiseres Eid og Hammar for sin fremgangsmåte, og poengterer at de ikke har tillitt til Åsa Hammar i rollen som instituttleder.

“Vi er kjent med at søknadsportalen for instituttlederstillingen var åpen i et kort tidsrom i 23/5 uten at dette ble gjort offentlig kjent, og at det da meldte seg en søker som ønsket sitt kandidatur hemmeligholdt. Vi ser det som svært uheldig at en avgående dekan som har tapt et demokratisk valg aktivt har prøvd å sette preg på framtidens ledelse på Instituttet», står det i brevet. Det siste årets offentlige konflikter mellom dekanen og ansatte, skriver de at gjør handlemåten «ekstra uheldig».

Ønsker ikke stå frem med navn

Katarsis har hatt utfordringer med å komme i kontakt med ansatte som ønsker å kommentere brevet. De synes det er ubehagelig å stå fram.

En kilde, som ikke ønsker å bli navngitt, mener ledelsens handlemåte vitner om at det ikke tas hensyn til ansatte. Handlemåten forteller kilden at gjør ansatte opprørte, da deres behov og lederønsker sidestilles.

Helsecampus

En annen kilde, som heller ikke ønsker å navngis, mener at IKPs tillit til Eid i utgangspunktet er lav.

I løpet av det siste året har vært mange konflikter mellom ledelsen og ansatte ved IKP. I vinter ble det vedtatt at instituttet, sammen med profesjonsstudenter, skal flytte til Helsecampus Årstadvollen. Ansatte opplever at det gang på gang foreligger en plan som ikke er i tråd med behovene som de har. Også studenter har klaget på prosessen.

Les: Studentene tar oppgjør med ledelsen: Uprofesjonelt og lovstridig

Kilden hevder at det er lett å spekulere i om Hammars søknad handler om at nåværende ledelse skal kunne ha mulighet til videre påvirkning i helsecampussaken. For som følge av dekanvalgets resultat, vil mye av ansvaret for flytteprosessen overføres til Wold.

Vil ikke kommentere

Til Katarsis ønsker ikke dekanen å gi noen kommentar angående helsecampus eller søkernes kandidatur, men poengterer at han er glad for at det nå er tre søkere til stillingen.

– Tilsettingsprosessen vil gå i henhold til universitetets prosedyrer for tilsetting av instituttledere, sier han.

I universitetsavisen På Høyden ønsker han ikke å svare på om han har anbefalt Hammar til å søke, utover at de hadde diskutert at Hammer var interessert i en eventuell instituttlederstilling da hun stilte til valg.

– Om en skal stille til dekanvalget og blir oppfattet som seriøs, bør en la være å søke på andre stillinger, forklarer dekanen til På Høyden.

I På høyden forteller Hammar at hun synes det er vanskelig å kommentere dette, men at hun har tenkt på instituttlederstillingen lenge.

– Jeg kan definitivt dementere at Jarle Eid skulle være noen arkitekt bak dette, sier Hammar til På Høyden.

Det har ikke lyktes Katarsis å komme i kontakt Med Åsa Hammar.

Katarsis kjenner kildenes identitet og har vært i direkte kontakt med dem.

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.