Instituttlederen trekker seg fra helsecampus-prosjektet

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Instituttleder, Per-Einar Binder trekker seg som fakultetsrepresentant i HCÅ-prosjektet
Instituttleder, Per-Einar Binder trekker seg som fakultetsrepresentant i HCÅ-prosjektet

IKP og fakultetsledelsen i kraftige uenigheter om HCÅ. Instituttlederen trekker seg som fakultetsrepresentant for prosjektet.

Fredrik Lian
Skribent

Det har helt siden oppstarten av Helsecampus Årstadvollen (HCÅ) vært sterke uenigheter mellom fakultetsledelsen og institutt for klinisk psykologi (IKP) om prosjektet. Rett før jul ble fakultetet kritisert for å ikke gi studentene sin lovbestemte høringsrettighet i forbindelse med potensiell flytting, og ansatte kritiserer fakultetet for dårlig holdninger og lederskap, med en praksis som har vært uprofesjonell, preget av hersketeknikker og grenser til lovstridig. Nå kan det synes som om instituttet har fått nok.

Les også: Derfor ønsker ledelsen å flytte store deler av fakultetet

I høst gjorde IKP det klart at de stemmer nei til forslaget om flytting til helsecampus. Instituttet kan ikke se på helsecampus som en forbedring av de forholdene som foreligger i dag, på tross av lovord fra ledelsen om prosjektet. IKP frykter HCÅ vil gjøre forholdene dårligere både for studenter og ansatte. Men på tross av instituttets klart og tydelige nei til prosjektet, har ledelsen avvist til Katarsis at det forelå noen interessekonflikt mellom IKP, ledelsen og studentene.

 Instituttrådet ved IKP har i sitt siste møte 23. november utdypet og presisert sentrale faglige og pedagogiske krav til undervisningsklinikken, det de her peker på er vi i ledelsen helt enig om. Der har vi ingen interessekonflikt. Vi er også enige i de kravene studentene har kommet med i møtet i dag. Der er vi helt på linje, sier Dekan Jarle Eid til Katarsis.

Les også: Er studentene først bak lyset?

Men kravene har tydeligvis ikke blitt møtt allikevel. Til Katarsis bekrefter instituttleder Per-Einar Binder at han nå trekker seg som fakultetsrepresentant og alle verv i forbindelse med HCÅ-prosjektet med umiddelbar virkning.

 Det skyldes ikke noe nytt som har skjedd, men fordi jeg kom frem til at det ikke ble riktig at jeg hadde disse vervene når jeg og instituttet har de oppfarningene som vi har, sier Binder.

Hvilke konsekvenser det har for prosjektet at instituttlederen trekker seg er enda uvisst.

Katarsis følger saken videre.

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.