Teamkontorer, men ikke bibliotek – slik blir helsecampuset

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Illustrasjon av bygget. Bilderettigheter: b+b arkitekter AS

Et “internasjonalt kraftsentrum” omtales det som. Nye Helsecampus Årstadvollen er i ferd med å bygges. Hva vet vi om Bergens store helsesatsning og psykologstudentenes nye tilholdssted?

Terje Opsahl
Skribent

I 2020 skal det være klart for innflytting. Helsecapmpus Årstavollen skal samle deler av Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune og UniResearch. Også profesjonsstudenter og Institutt for klinisk psykologi skal flytte hit. Hvordan blir samarbeidet, bygget og arealene til psykologistudenter?

“Diversity is the engine of innovation”. Det ble sagt på studentkonferansen som ble avholdt i Universitetsaulaen i midten av oktober. Sykepleie-, odontologi- og psykologistudenter var blant de som var samlet rundt bordene i aulaen, der diskusjoner og foredrag om det nye helsecampuset holdt sted. Hvordan å legge til rette for at de ulike fagene og miljøene skal samarbeide, var et av diskusjonstemaene.

– Vi fikk mye gode innspill på dette på konferansen, forteller Reidun L. S. Kjome. Hun er leder for Faglig Forum, en gruppe som arbeider med nettopp dette.

I Universitetsaulaen under studentkonferansen. Foto: Ole Marius Kvamme

For det er mange som skal samles, og mange som skal samarbeide. Hovedmålet med helsecampuset at ulike utdanninger og forskningsmiljøer skal flettes sammen og arbeide mot en bedre primærhelsetjeneste. Det er samtidig stilt spørsmål om at det å samles i ett bygg vil føre til et tettere samarbeid.

– Det er ikke slik at bedre helsetjenester oppstår bare fordi man er i samme bygg. Det skjer ikke magiske ting fordi man sitter ved siden av hjemmesykepleien, sa Helge Holgersen til På Høyden tidligere i år.

Kjome påpeker at det er forståelse for dette. – Derfor har min gruppe, Faglig forum, blitt utnevnt allerede nå for å jobbe mot mer samarbeid, kommenterer hun, og forteller at det også er opprettet en gruppe for å samordne administrasjonene i de forskjellige fagmiljøene.

Planene for tverrfaglig samarbeid er under utforming, og Kjome sier hun gjerne tar imot forslag. 

Sticky Campus
En annen prosess som fortsatt er på tegnebordet er byggets innvendige design. Ivar Nordmo, som er pedagog og tidligere arkitekt, har reist rundt til universiteter for å finne inspirasjon til HCÅs innside.    

– We shape our buildings, thereafter they shape us. Nordmo siterer Winston Churchill under sitt foredrag på studentkonferansen, mens han viser fram bilder som han og andre utbyggere har latt seg inspirere av.

Nordmo er opptatt av sammenhengen mellom læring og innredning av rom. Et “sticky campus” er målet, forteller Nordmo mens han viser fram bildene. Det innebærer at bygget blir brukt også utenom undervisning, og han ser blant annet til Karolinska institutet i Sverige for ideer.     

[one_half]

– Et tydelig avgrenset sted er lettere å befolke enn et utflytende, sier Ivar Nordmo. Bygg rundt spise- og arbeidsplasser, som på bildet, kan bidra til det. Bildet brukes som inspirasjonskilde til HCÅ. Foto: Karolinska Institutet

[/one_half]   

[one_half_last]

Runde bord, teknologi og flate gulv. HCÅs innvendige design er ikke enda bestemt, men det planlegges for samarbeidslæring og moderne undervisningslokaler. Bildet bruker utbyggerne som inspirasjonskilde. Foto: Ivar Nordmo

[/one_half_last]

Mens noe er i idéfasen, er andre ting bestemt. I stedet for tradisjonelle auditorier med amfi, skal alle helsecampusets auditorier bygges flate. Det er for å skape fleksible rom som kan brukes til ulike undervisningsmetoder, som samarbeidslæring.

Teamkontorer for psykologistudenter, felles kantine og hager på utsiden, er også tegnet inn. Under studentkonferansen viste arkitekt Bjørn Ivar Heggelund fram det fem etasjer høye bygget. Fordelt på fire fløyer finner man sosiale arenaer, grupperom og kontorer.

Bjørn Ivar Heggelund fra b+b-arkitekter viser fram Helsecampus Årstadvollen, med sine læringsrom, sosiale arealer og kontorplasser.

Bibliotek inngår ikke i byggeplanene. Det forteller Nina Pettersen, som er prosjekteringsgruppeleder for helsecampuset. Slik det ser ut nå, vil altså studenter måtte gå til andre bygg for å låne litteratur. Studentbar og faste kontorer til studentorganisasjoner er heller ikke planlagt. Slike lokaler mener Pettersen det fortsatt er mulig for brukergruppen å melde inn behov om. Hun trekker også frem at det på sikt vurderes å bygge flere bygg tilknyttet helseklyngen.

– Funksjoner man ikke har funnet plass til i dette første byggetrinnet kan bli prioritert i neste omgang, forteller hun til Katarsis over telefon.

For psykologistudenter
Bygget er tilrettelagt for alle fagmiljøene som skal flytte dit. Teamkontorer, der psykologistudenter arbeider i grupper med behandling av pasienter, er en av tilpasningene som er gjort for psykologistudenter og -ansatte. Det er også planlagt større kontorer til veiledningsgrupper, egen inngang til pasienter, venterom og behandlingsrom med enveisspeil. 

– Alle disse tingene har blitt vektlagt i planleggingen, forteller leder av Institutt for klinisk psykologi, Åsa Hammar. Hun representerer Det psykologiske fakultet i brukergruppen, en gruppe bestående av representanter fra de ulike fagmiljøene. De melder inn behovene for som deres miljø har. På brukergruppens møter har det imidlertid vært savnet oppmøte fra fakultetets valgte studentrepresentanter, ifølge Nina Pettersen.

Selv om psykologer og psykologistudenter har tilpassede arealer, er bygget først og fremst lagt opp til å deles på tvers av faglig tilhørighet. – Bygget er generelt planlagt for å fremme samarbeid, forteller Pettersen. Plantegning som viser plassering av teamkontor og behandlingsrom. Bilderettigheter: b+b Arkitekter AS

Mer primærhelse
I vår vedtok Stortinget at alle landets kommuner skal kunne tilby psykolog til sine innbyggere innen 2020. I dag har kun halvparten av kommunene ansatt psykolog. Helsecampus Årstadvollen, som vil fremme tverrfaglig samarbeid innenfor primærhelsetjenesten, kan sees på som et tiltak i samme retning. De fleste psykologer jobber i dag innenfor spesialhelsetjenesten, og en økt satsning på primærhelse kommer til uttrykk både gjennom vedtaket om psykologer i kommunen og byggingen av helsecampus.

Tekst: Terje Opsahl og Julie Fiskerstrand

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.