Vil vi en dag google under eksamen?

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: UiB, Illustrasjon: Lilian Särnmo

Den tradisjonelle skoleeksamen slaktes av ekspert på undervisning og vurderingsformer. Viserektor for utdanning ved UiB er langt på vei enig i kritikken og hevder at nettilgang er fremtiden.

Mikjel Gjernes
Skribent

Lilian Särnmo
Illustratør

I en artikkel publisert i Katarsis i forrige uke, gir professor Arild Raaheim krass kritikk mot skoleeksamen, som han mener er en utdatert vurderingsform.

Raaheim, som holder til ved institutt for pedagogikk, kritiserer   eksamen, og hevder at slik den foregår i dag er det mer en «test på stressmestring enn kunnskap».

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, sier seg til dels enig:

– Jeg er enig med Raaheim i at skoleeksamen ikke er en god måte å måle studentenes kompetanse på. Særlig gjelder dette ferdigheter og generell kompetanse, men også kunnskap, skriver Samdal på e-post til Katarsis.

Saken fortsetter under annonsen

Professor Samdal mener imidlertid at skoleeksamen noen ganger kan være nyttig, i hvert fall innen helsefag.

– Noen ganger kan skoleeksamen være et relevant verktøy til å måle kunnskap, særlig knyttet til kompetanse der det er avgjørende at en behersker fagstoffet der og da for å redde liv og helse.

Hva med faglig forståelse?

Raaheim påstår at i den grad skoleeksamen faktisk måler kunnskap, måler den først og fremst evnen til å lære seg informasjon utenat og så gjenta den. Katarsis spør Samdal om hun mener skoleeksamen måler faglig forståelse godt nok.

– Jeg vil si at dette i stor grad avhenger av vurderings-/eksamensspørsmålene. Dersom spørsmålene etterspør gjengivelse av litteratur, er de ikke egnet til å måle forståelse. Dersom en blir bedt om å sammenligne to ulike perspektiver, kan det gjøre det.

Fremmer skoleeksamen ferdighetene vi trenger?

På skoleeksamen besvarer man oppgaver som ofte har en ganske tydelig definert fasit, kun basert på det man husker og uten mulighet til å søke opp informasjon fra eksterne informasjonskilder. Det er en ganske unik situasjon, og ganske fjernt fra det man gjør i en arbeidshverdag.

Følgelig mener Raaheim at skoleeksamen ikke fremmer de ferdighetene man faktisk trenger, som kritisk tenkning eller det evnen til  å finne frem til og vurdere informasjon effektivt.

– Jeg er enig i at det å finne frem til relevant informasjon ikke kan prøves når vi stenger tilgang til internett under eksamen. Kritisk tenkning kan nok til en viss grad prøves, bare eksamensspørsmålet er godt nok formulert for å etterspørre/åpne opp for det, skriver Samdal.

Åpen for internett på eksamen

Samdal sier seg enig i at internett bør få sin plass i eksamenslokalet.

– Jeg er svært positiv til at vi åpner opp internett under skoleeksamen da jeg tror det vil gi en mer realistisk situasjon for prøving av kompetanse. Da vil det også for studentene handle om å synliggjøre sin vurdering kilder som er tilgjengelige.

Man kan imidlertid ikke være helt blåøyd. Internett åpner også for juks.

– Studentene er jo i en slik sammenheng opptatt av rettferdighet i vurderingssituasjonen. Så for oss som institusjon handler det også om hvordan vi kan forebygge at studenter bruker andre ressurspersoner til å gjennomføre eksamen for seg når nettet og dermed chattefunksjoner er tilgjengelige.

Ønske om endringer sentralt ved UiB

For Raaheim er kjerneproblemet er at mens bedring av undervisning er et satsningsområde, får vurderingsformen for liten oppmerksomhet. De endringene som har blitt gjort, som innføring av digital eksamen, mener han er overflatiske, da det bare er en endring av medium og at selve eksamensformen fortsatt er den samme.

Kommer vi til å se noen endringer i vurderingsformene fremover, eller har skoleeksamen kommet for å bli?

– Jeg vil si at vi allerede ser store endringer i vurderinger. For eksempel har Institutt For Sammenlignende Politikk gått fra 21 skoleeksamener til 3. Det viser at det er mulig å få til endring om fagmiljøet mener det er en viktig pedagogisk endring, skriver Samdal.

Vurderingsform får visstnok også mer oppmerksomhet sentralt ved UiB.

– Fra sentralt hold, og særlig fra universitetspedagogikkmiljøet, har vi arbeidet med å koble vurderingsform tydeligere til læringsutbytte og undervisning. Mange undervisere har ved hjelp av denne tilnærmingen lagt om til andre vurderingsformer enn skoleeksamen. Dette arbeidet vil fortsette.

20-30% færre skoleeksamener uten internett fremover

Samdal spår en lysere fremtid, hvert fall når det kommer til internett på eksamen.

– Min erfaring er at flere fagmiljø ved samtlige av fakultetene våre er opptatt av å bruke læringsfremmende vurderingsformer. Raaheim sitt arbeid er til inspirasjon og om et par år tror jeg vi har 20-30% færre skoleeksamener uten tilgang til internett enn I dag.

 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.