Slik ble Bergen størst innen emosjonsfokusert terapi

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
photo
Foto: Privat.

Leslie Greenberg har et nært forhold til Bergen. Med hans hjelp har bergensbaserte Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi blitt største eksportør av terapiformen i Norden. 

Marius Prytz
Skribent

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT) ble etablert i 2012, som en utvidelse av et etablert utdanningstilbud innen emosjonsfokusert terapi (EFT) ved privatdrevne Institutt for Psykologisk Rådgivning.

EFT er en relativt ny og fremadstormende terapiform, som etter hvert har fått bred empirisk støtte. Terapiformen tar utgangspunkt i emosjoner som det mest sentrale aspektet ved vårt indre.

Daglig leder, Anne Hilde Vassbø Hagen, er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. Hun kan stolt fortelle om hvordan Bergen huser en internasjonal utdanningsinstitusjon.

– NIEFT er medlem av et internasjonalt nettverk innen EFT, og har som mandat å videreutvikle og spre terapiformen, sier Hagen.

Instituttet er allerede et hovedsenter for utdanningen i nasjonal sammenheng. Ambisjonene begrenser seg likevel ikke til nasjonale grenser.

– Vi skal være den mest sentrale utdanningsinstansen i Norden, og vi har både dansker og svensker i utdanning. I dag er vi den mest omfattende i verden, til og med mer enn i Canada (hvor EFT først ble utviklet, journ.anm.).

Veiledningen gjøres av Leslie Greenberg, grunnleggeren av den stadig mer populære terapiformen. Utdanningen er treårig og baserer seg på tre moduler.

EFT er humanistisk orientert og har sitt grunnlag i emosjons- og tilknytningsteori. Endring i behandlingen skjer ved hjelp av bevissthet, regulering, refleksjon og omforming av følelser innenfor rammen av en empatisk relasjon.

Hvordan en av verdens mest kjente forskere innen psykoterapi hjalp til med å starte et utdanningstilbud i Bergen, er imidlertid lite kjent.

– Det begynte med at to psykologer ved kontoret var interessert i EFT og reiste til Canada, der de tok utdanning innen feltet. De snakket med Leslie Greenberg og han sa han kunne tenke seg å komme til Norge, sier Hagen.

Hagen utdyper:

– Han er veldig relasjonell, liker han folk så kommer han igjen.

Siden den gang har han gjestet Norge flere ganger. Ved kontoret var det flere som ville gå i EFT, og ettersom kontakten allerede var opprettet, fløy de like gjerne inn en av Greenbergs kollegaer og ga intensivterapi til hele kontoret.

– Vil du si at dere har et nært forhold til Greenberg?

– Ja, vi har et nært forhold til ham, sier Hagen.

Det later til at Hagen også har et nært forhold til EFT.

– For meg personlig passer EFT veldig godt. Det er viktig å lære seg en terapiform godt, og det er viktig å matche terapiform og person, sier hun.

Den daglige lederen later til å ha mange lovord om terapiformen, men nevner også mulige begrensninger.

Det er forsket på par, depresjon, traumer, spiseforstyrrelser, generalisert angst og sosial angst, men ikke eksempelvis fobier. Hun legger til at modellen må brukes med varsomhet i enkelte pasientgrupper, særlig på grunn av evokative intervensjoner.

Instituttet har i samarbeid med Universitetet i Bergen opprettet en ph.d. i EFT og depresjon, og mener det er viktig med norsk forskning på terapiformen.

Til tross for nær relasjon til grunnleggeren av EFT og et omfangsrikt utdanningstilbud, har ikke Norsk Psykologforening (NPF) godkjent en spesialisering innen EFT.

– Man blir ikke sertifisert. Greenberg selv er i mot dette, ettersom han mener det ikke sier noe om man er en god behandler. Han vil helst utdanne alle selv, men har etter hvert forstått at dette blir vanskelig. Han har derfor gått med på et system der man har EFT-kompetanse på ulike nivåer. Når man er på nivå tre, får man gi veiledning til terapeuter under utdanning, sier Hagen.

Hagen sier til slutt at en slik godkjenning er neste mål for instituttet som har høstet stor anerkjennelse i Norden.

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.