Skoletilbud for elever som sliter med psyken

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Kyrre skole. Foto: Thea Marie Øybø

For elever som sliter med psyken kan det psykososiale miljøet på skolen være avgjørende for om vedkommende velger å fullføre skolegangen. Avdeling Kyrre er et skoletilbud for personer med psykiske vansker.

Skribent

Thea Marie Øybø
Fotograf

– Det å føle at lærerne virkelig bryr seg og vil at du skal komme på skolen hver dag gjør noe med psyken i seg selv», sier avdelingsleder Kari Spilsberg ved Avdeling Kyrre.

Avdeling Kyrre ved Bergen katedralskole er et skoletilbud for personer som sliter med psykiske vansker. Skolen ble utarbeidet på 70-tallet og var opprinnelig en del av sykehusundervisningen, og har hatt en gradvis utvikling siden den gang. Skolen er et tilbud for elever med ungdomsrett til videregående opplæring, som har en behandleruttale. Det vil si et eget tilpasset tilbud for elever med rett på videregående opplæring som samtidig har en behandler i psykisk helsevern (1)https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/bergenkatedralskole/studietilbod/avdeling-kyrre/.

Kvaliteten på lærer-elev-relasjon er viktig

Avdelingsleder ved Kyrre skole, Kari Spilsberg.  Foto: Thea Marie Øybø

– Den tilliten som bygges opp mellom lærer og elev ved studiestart kan være avgjørende i tunge perioder. Vi har grupper på maks 10 personer. Den mindre klassestørrelsen danner et grunnlag for kvaliteten på lærer-elev relasjonen, sier Spilsberg.

Saken fortsetter under annonsen

Ved avdeling Kyrre er det totalt 15 ansatte der 12 av disse er lærere. De fleste har studert spesialpedagogikk.

Flere studier, blant annet «lærer-elev-relasjon, psykisk helse» som ble gjort av Høgskolen i Sørøst Norge, (2)Steenbuch, B. 2016, 6. desember. Ny studie: Elever lærer bedre hvis forholdet til læreren er godt. Aftenposten støtter opp under betydningen av forholdet mellom lærer og elev, og hevder at en god relasjon mellom elev og lærer kan ha en forebyggende funksjon, og ikke minst ha en betydning for læringsutbytte.

Tyngre perioder

Lærerne ved Avdeling Kyrre må være oppmerksomme og følge godt med på elevenes psykiske helse. Det påpekes blant annet at «mørke» måneder som november, desember og januar kan være spesielt utfordrende. I de tøffeste tilfellene vil det også være et tettere samarbeid med andre profesjoner.

Fra venstre: Rådgiver Nathalie Ponroy og avdelingsleder Kari Spilsberg. Foto: Thea Marie Øybø

Rådgiver Nathalie Ponroy sier det er viktig at elevene blir sett og får tilpasset tilrettelegging ut fra den tilstanden de er i. Med god hjelp og gode retningslinjer vil det være større sannsynlighet for at eleven sitter igjen med en mestringsfølelse og velger å fortsette skolegangen.

– Men elever som velger å droppe ut, er hjertelig velkommen til å søke igjen senere, legger Spilsberg til.

Viktig å være fleksibel

Fleksibilitet er et viktig konsept ved Avdeling Kyrre. Innholdet i pensum er det samme som ved andre videregående skoler, men vurderingsformen er mer tilrettelagt enkeltindividet. Eleven kan i større grad velge alternative vurderingsformer.

Elevrådsleder er fornøyd med opplegget ved Avdeling Kyrre.

– Alle som går her har sin egen historie med en del bagasje og dette gjør at folk gjerne er mer forståelsesfulle og viser mer omsorg overfor hverandre, sier elevrådslederen.

Avdelingsleder Spilsberg bruker blant annet Piagets utviklingsmodell for å forklare tankegangen bak opplegget deres.

– Det handler om å se hva en kan forventes av enhver elev ut ifra hvor langt de er kommet i behandlingen. Men alle skal gjennom det samme pensumet, bare at tempoet varierer.

Lærerne ved skolen må vise forståelse for elevene, men også vite hvor en kan pushe litt ekstra.

Dersom læreren får en elev som ønsker å gå hjem tidlig, til å fullføre en time til, kan det hende at vedkommende også blir for den neste, fremhever Spilsberg.

Videre har Avdeling Kyrre kontakter med ulike høyskoler og universiteter rundt omkring i Bergen. Der er det også tett oppfølging hvor elevene blant annet får tilbud om omvisning og å tilbringe litt tid på de ulike universitetene slik at overgangen oppleves lettere.

– For oss handler det om eleven prøver, og vi har gjort vårt beste for å gjøre det overkommelig, sier Spilsberg.

Ved Avdeling Kyrre handler det om å bremse opp og ta hensyn til den psykiske helsen. For hva skal en med en A på kortet om livet står til en svak D.

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]

Annonse