Skrive iKATARSIS?

Teksten skal være på maksimalt 800 ord. I tillegg til innlegget ønsker vi at du oppgir fullt navn og telefonnummer, samt at du legger ved portrettbilde. Sakene skal innsendes til debatt@katarsisuib.no, og vi vil gi deg raskt svar. Vi ønsker å informere om at Katarsis ikke publiserer saker som samtidig tilbys til andre medier. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.