Psykologer deler pasientopplysninger på Facebook

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Illustrasjon: Eirik Håheim

Hva er det egentlig greit at psykologer skriver om pasientene sine på sosiale medier? Katarsis har fått innblikk i en lukket gruppe på Facebook hvor psykologer jevnlig legger ut beskrivelser av pasienter. 

Skribent og Illustratør

– Man bør tenke seg om før man skriver om pasienter i slike grupper, sier Kjersti Arefjord, som underviser i fagetikk og er klinikkleder ved Institutt for klinisk psykologi.

Gruppen «Psykologer» har som formål å være «[e]t forum for inspirasjon og faglige diskusjoner forbeholdt autoriserte psykologer.» Det er ikke uvanlig at psykologer i gruppen forhører seg om ledig kapasitet hos kolleger, eller om noen har ekspertise innenfor et spesifikt område. I den forbindelse legger de gjerne ved en beskrivelse av pasienten det gjelder.

Siden 1998 har norske psykologer vært underlagt de etiske prinsippene for nordiske psykologer (EPNP) [1]. Sentralt i disse retningslinjene er respekt for pasientenes privatliv og taushetsplikten. Psykologer plikter å holde pasientene sine anonyme. De skal, med andre ord, ikke dele opplysninger om pasientene sine som gjør at andre kan identifisere hvem de er.

Å søke støtte hos kolleger er en vanlig del av hverdagen til psykologer. Faglige diskusjoner om pasienter er uproblematiske så lenge de er anonymiserte, sier Arefjord som underviser i fagetikk. Men hvordan er det når disse diskusjonene beveger seg ut fra pauserommet, og inn i sosiale medier?

– Da har psykologen et stort ansvar for å gjøre pasienten anonym, fortsetter Arefjord.

Katarsis forela Arefjord flere eksempler på pasientbeskrivelser fra gruppen «Psykologer». De fleste beskrivelsene er ifølge henne tilstrekkelig anonymiserte, men med et par unntak.

– Her er det kanskje for mange detaljer, noe som gjør det lettere å identifisere personen det er snakk om, poengterer Arefjord.

Lukkede grupper på Facebook, kan gjerne gi illusjonen av å være skjermet fra offentligheten. Arefjord påpeker derimot at selv om en gruppe er lukket, gjelder den fremdeles som et offentlig forum. Dermed plikter alle psykologer som beskriver pasienter i gruppen å anonymisere dem på lik linje som i andre offentlige situasjoner.

Katarsis har prøvd å komme i kontakt med Elin Bjøru som administrerer gruppen for å få en kommentar, men uten hell.

Referanser:

[1] https://www.psykologforeningen.no/medlem/etikk/etiske-prinsipper-for-nordiske-psykologer

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.