Promoteringsaften på Det psykologiske fakultet

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Pixabay

Etter en utrolig fin høst er det på tide å vende nesa mot et nytt semester, og med det sparket PSF (det kinesiske) nyåret i gang med promoteringsaften! Katarsis tok turen til Bergens mest eminente møteplass, Kurerbar, for å gi deg all den informasjonen du måtte ønske om fakultetets ulike undergrupper. 

Fagutvalgene

Fagutvalgene er bindeleddet mellom deg som student og ditt fakultet eller institutt. De jobber for å skape fellesskap på fakultetet og fremmer saker som er i studentenes interesser. Å delta i fagutvalgene gir deg kontakter på fakultetet og med fagansvarlige, samt at det er dekorativt å ha på CV-en. 

Studentkonsulenten

Dersom du studerer arbeids- og organisasjonspsykologi, er dette et godt tilbud for deg som ønsker mer praksis på studiet som ellers har svært lite praksis før du går ut i arbeid. “Gjennom oss kan du blant annet prøve deg som HR, eller være med på workshops, eller utvikle egne caser, og ellers oppleve hvordan motivasjon henger sammen med ledelse”, formidler Leder for studentkonsulenten, Adrian Kjenes.

Sosialkomiteen Euforia

«Euforia er drivkraften bak både interne arrangementer på psykfak og eksterne arrangementer i samarbeid med andre fakulteter”, forklarer leder Alexander Grande, og fortsetter: “Interne arrangementer baserer seg på blant annet quiz, internaftener og fakultetsfester mens eksternarrangementer ofte er større og på tvers av fakulteter, slik som Vinterlekene og Dag1.” 

Kurerbar

I Kurerbar jobber du enten som frivillig bartender eller i en lederrolle. Å delta i Kurerbar er veldig lavterskel, samtidig som det er en god arena for å bli kjent med medstudenter under Bjørn Christiansens tak. 

“Å jobbe på Kurerbar blir til hva du gjør det til selv”, forteller Salvatore Messina, leder for Kurerbar. “På det minste jobber du en til to ganger i semesteret, og på det meste er det bare tid og interesse som setter begrensninger.”

Scientia

Scientia er en møteplass for forskningsinteresserte studenter. Av Scientia kan du forvente deg foredrag fra relevante foredragsholdere, diskusjoner om forskningstema, og generelt et område for nysgjerrige studenter, enten deltagende eller som tilskuere, formidler Gina Løge Flemmen, nyvalgt leder av Scientia. Alt dette i tillegg til gratis pizza!

Forum for praktisk psykologi

Forum for praktisk psykologi har som hovedmål å gi psykologistudenter innsyn i praktiske aspekter ved psykologrollen, samt å belyse spennende psykologiske temaer litt på siden av temaene som tas opp i studiet. Som medlem i Forum får du være med å bestemme hvilke foredragsholdere som skal inviteres, og du bidrar til å organisere det praktiske rundt foredragene.

Fadderuken/Fadderstyret

Fadderuken representerer semesterstart ved Det psykologiske fakultetet. Fadderuken vil være en viktig sosial arena for de nye studentene ved fakultetet, og fadderstyret jobber for å skape et trygt og godt miljø for alle nykommere. I tillegg vil man som fadder bli invitert på egne fadderfester i løpet av høstsemesteret.

Katarsis

Medlemmene i Katarsis møtes hver andre uke til redaksjonsmøte der vi gir feedback til skrevne artikler, planlegger fremtidige artikler og har idémyldring om psykologiske tema. I tillegg har “Katarsis vist seg å være en enormt aktiv arena i diskusjoner om Det psykologiske fakultetet og i nasjonale debatter”, skal vi tro vår egen redaktør, Simen Bø (som nikket bifallende ved omtalen). 

Karrierekompasset

Sliter du med å velge valgfag? Vet du ikke hvordan du får praksisplass? Er overgangen fra rollen som student til rollen som arbeidstager uoversiktlig? Karrierekompasset jobber for å bedre kontakten mellom studenter og arbeidsliv, primært arbeidslivet i Bergensregionen. “Det er viktig for oss å formidle kunnskapen vår til arbeidslivet, i tillegg til å få bedriftene til fakultetet, slik at studentene vet hva bedriftene ønsker», påpeker Ingvild Reksten Amland, leder av Karrierekompasset.

Hovedstyret

Hovedstyret har ansvar for fordelingen av de økonomiske midlene til fakultetets undergrupper, i tillegg til rådgivning innen bruk av disse midlene. I Hovedstyret kan en ta på seg oppgaver som å få i stand eksternavtaler med utesteder og bedrifter til de ulike arrangementene. “I Hovedstyret får du mye innsikt og mulighet til å påvirke, hovedsakelig hvor pengene skal gå”, kunne Håvar Fjelde, leder av PSF, legge for dagen.

Psykologisk kanonball

Kanonballaget trenes av medlemmer av kanonballstyret, der alle og enhver er artige og dedikerte. På treninger ved St. Paul skole spilles det mye ball, men det er også fokus på teknikk, styrketrening og kondisjon. Alle er velkomne, fra idrettsutøvere til mindre trente.

“Vi prøver å gjøre kanonball til en sosial arena der man kan møte nye venner og bekjente. Mot sommeren finner vi på noen uteaktiviteter, og vi prøver generelt å få til sosiale ting utenfor gymsalen, ettersom det er ikke så lett å prate sammen og bli kjent mens man spiller kanonball”, forteller Martin Gihle, sosialansvarlig i Psykologisk kanonball.

Turgruppen

Turgruppens mål er å inspirere til tur- og friluftsglede, noe de mener er viktige elementer i en positiv studenthverdag. «Vi satser derfor på å både få arrangert flere dagsturer samt et par helgeturer», kunne Martin Greve, representant fra turgruppen, fortelle. 

«Turgruppen har lavterskeltilbud for turer til psykologistudenter, der alle på psykfak er hjertelig velkommen. Hvis du synes BSI-tilbudet er mer for viderekommende, så er langt flere turer med turgruppen mindre krevende», avsluttet Greve. 

Som student har man fantastiske muligheter til å engasjere seg. Skal vi tro foreldregenerasjonen er dette tiden vi kommer til å prate om i flere tiår fremover. Da er det bare å utnytte tiden best mulig. Og med det takker vi for følget. Tvi tvi, lykke til med lesingen og brekk et bein i det nye semesteret!

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.