Pedofili – på tide å belyse det mørke rommet?

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Nyhetsredaktør

Illustratør

Pedofili er både et tabubelagt og kontroversielt tema. Hva vet vi egentlig om fenomenet og dets implikasjoner? 

Pedofil. Mannen i sekstiårene ved bassenget, med trang shorts og et skulende blikk over de tjukke brilleglassene. Sosialt inkompetent, alltid ventende, på jakt. For meg er stereotypene ensbetydende med fenomenet. Men hvem er de? Hva er pedofili? Og hvorfor er disse spørsmålene så vanskelig å svare på?

Uklare definisjoner, uklar demografi

Pedofili kan defineres som en pågående seksuell tiltrekning til prepubertale barn. Ifølge en tysk studie er 1 % av befolkningen pedofile (1)Beier, K. M., Grundmann, D., Kuhle, L. F., Scherner, G., Konrad, A., & Amelung, T. (2015). The German Dunkelfeld Project: A Pilot Study to Prevent Child Sexual Abuse and the Use of Child Abusive Images. Hentet fra: https://www.dont-offend.org/documents/000/000/095/the-german-dunkelfeld-pr2014.pdf, noe som gjør det mer sannsynlig at du har bekjentskap til en pedofil enn at du ikke har det.

Saken fortsetter under annonsen

Forskning har også estimert at en femtedel av barn har opplevd seksuelle overgrep i USA. Tallet er noen prosent høyere på verdensbasis (2)Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., Gomez-Benito, J. (2009). The prevalence of child sexual abuse in community and student samples: A meta-analysis. Hentet fra: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735809000245?via%3Dihub (3)Psychology today (2018). Hentet fra: https://www.psychologytoday.com/us/conditions/pedophilia. Det antas å finnes store mørketall. Tilsvarende kartleggingsstudier er ikke gjort i Norge.

I strid med stereotyper

Det anslås at 2% av pedofile er kvinner (1). Når det kommer til mørketall antas de å være spesielt store for denne gruppen, da sammenligning av studier viser store standardavvik (4)Haugland, G.N., Nygaard, I.E., Vik, J.S., Lindstrøm, T.C. (2011). Ingen penis-ingen skade? Når kvinner begår seksuelle overgrep. Hentet fra: https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2011/06/ingen-penis-ingen-skade-nar-kvinner-begar-seksuelle-overgrep. Rapporterte kvinnelige overgripere utgjør en heterogen gruppe, men det er likevel funnet fellestrekk som lav utdannelse, lav sosioøkonomisk status, tidlig graviditet og tradisjonell husmorrolle (5)Nathan, P. & Ward, T. (2002). Female sex offenders: clinical and demographic features. The Journal of Sexual Aggression, 8(1), 5–21.

Bagatellisering av overgrep som resultat av kjønnsstereotypier har vist å høyne terskelen for rapportering, med påfølgende minsket troverdighet til offeret (4). Studiene på overgrep utført av kvinner besvarer ikke spørsmålet om hvem, og hvor mange, kvinner som kan diagnostiseres med pedofili. På denne måten er studiene av kvinner mangelfulle sammenlignet med studier av menn.

Stereotypene setter ofte likhetstegn mellom overgriper og pedofil. De to gruppene er ikke synonyme, selv om de deler et ukjent antall medlemmer.

Forstyrrelse eller legning?

Ifølge ICD-10 er pedofili en forstyrrelse i seksuelle objektvalg. Ifølge DSM-5 er pedofili en parafili, altså en ekstrem og atypisk seksuell preferanse. DSM-5 definerer i tillegg ”pedophelic disorder”, kjennetegnet ved at individet også har handlet ut fra sine seksuelle lyster.

Nåværende konsensus ser på pedofili som en diagnose. Da DSM-5 ble gitt ut i 2013 var det også beskrevet en underkategori med pedofil seksuell orientering. APA korrigerte og beklaget senere dette, og poengterte viktigheten av terapi og forskning (6)American Psychological Association (2013). Hentet fra: https://www.apa.org/news/press/releases/2013/10/pedophilia-mental.aspx.

Kontroversielle teoretikere fremstiller fortsatt pedofili som en legning, i håp om at strategien om å kurere de lidende vil erstattes med å hjelpe dem til selvkontroll (7)Jefferson, C. (2012). Born This Way: Sympathy and Science for Those Who Want to Have Sex with Children. Hentet fra: https://gawker.com/5941037/born-this-way-sympathy-and-science-for-those-who–want-to-have-sex-with-children. Dette skal ikke ufarliggjøre eller akseptere pedofili. Implikasjonene av lidelsen vil derimot være forandret.

Diagnosene skiller blant annet ikke mellom de som har begått overgrep og ikke. Det er også forsket lite på å kartlegge medfølgende psykiske problemer (8)Berlin, F.S. (2018). Pedophelia and the DSM-5: The Importance of Clearly Defining the Nature of a Pedophilic Disorder. Hentet fra: http://jaapl.org/content/42/4/404. En mer nyansert beskrivelse av lidelsen kan forbedre disse svakhetene i diagnosekriteriene.

Tabuet og polarisering på det mørke nett

Antall anmeldte overgrep  i Norge har likevel økt enormt de siste årene (9)Politiet (2017). Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling. Hentet fra: https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/strasak/2017/strasak-2017.pdf. Hver tredje anmeldelse i kategorien seksuallovbrudd gjelder seksuelle overgrep mot barn. Det som øker mest, er overgrep via internett.

Flere ulike saker over mange år har vært i nyhetsfokus, med påfølgende straffetiltak for siktede. Etter at blant annet Dark Room-saken har ført til arrestasjoner av nettovergripere og at Kripos har beslaglagt barnelignende sex-dukker (10)Aftenposten (2018). Tollere har beslaglagt 21 sexdukker fremstilt som barn. Hentet fra: https://www.aftenposten.no/norge/i/KJPkE/Tollere-har-beslaglagt-21-sexdukker-fremstilt-som-barn uteblir tilsynelatende en konklusjon om disse tiltakene fungerer preventivt. (11)Berlin, F.S. (2018). Pedophelia and the DSM-5: The Importance of Clearly Defining the Nature of a Pedophilic Disorder. Hentet fra: http://jaapl.org/content/42/4/404.

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]