Ny leder i PSU – lederverv

Dette innlegget er 9 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Psykologisk studentutvalg

Torsdag avholdt Psykologisk studentutvalg (PSU) allmøte med valg av nye medlemmer og utfylling av verv.

Fredrik Lian
Skribent

Nåværende leder, Ann Kristin Meberg går av, i bytte med bachelorstudenten Marius Hafstad. Hafstad tar dermed over ledervervet og skal tale studentene ved det psykologiske fakultet sin sak det kommende semesteret.

Følgende personer ble valgt inn i de øvrige vervene:

Leder: Marius Hafstad

Nestleder: Eivind Brandt

Økonomiansvarlig: Bendik Ek Brunvoll

Leder av Politisk Komité: Kari Wik Ågotne

Leder av Arrangementskomitéen: Annika Rødeseike

Webansvarlig: Eivind Brandt

Sekretær: Ingri Thomassen

Mailansvarlig: Ingri Thomassen

Undergruppekontakt: Helene Kaland

Lesesalansvarlig: Lise Vikan

Dette innlegget er 9 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.