Namaste, verden trenger psykologer!

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: Pixabay

Gjesteskribent

Senter for Krisepsykologi (SfK) forbereder studentutveksling til Vietnam og Nepal fra høsten 2020. I forrige uke fikk SfK besøk av Dr. Mita Rana fra Nepal, som har vært sentral i arbeidet for studentutveksling mellom Kathmandu og Bergen. Hva kan vi lære av Kathmandu og hva kan Kathmandu lære av oss?

Plassert mellom kjempene Kina i nord og India i sør er Nepal et land med en svært rik historie. India har vært hovedåren som har utdannet psykologene i Nepal før programmet ble startet opp ved medisinsk fakultet, Trubhuvan University Teaching Hospital (TUTH). Psykologene er ikke mange, men jobber på sykehuset sammen med psykiatere og er tilknyttet den medisinske utdanningen. Nåløyet for å bli psykolog er trangt og det er et svært intensivt toårig klinisk program som Dr. Mita Rana er ansvarlig for. Dette programmet innebærer praksis på sykehus og andre arenaer der psykologkompetansen er viktig. Slik programmet er lagt opp, er pasientkontakt svært intens i disse to årene. I tillegg har Nepal noe vi ikke har i Bergen; praksis på en akuttavdeling.

I Nepal er det nå 160 psykiatere og 30 psykologer. Psykisk helse har blitt et viktigere felt etter både politiske kriser og naturkatastrofer og det er et stadig økende behov for psykologkompetanse. Krisepsykologi som fag blir viktig i denne utvekslingen, hvor man er seks uker i Bergen og seks uker i Kathmandu på feltarbeid. Utvekslingen med Nepal er derfor ikke en klassisk utveksling som tilsvarer ECTS eller at en student kommer til Bergen, slik at Bergensstudenten kan dra ut. Utvekslingen er basert på et samarbeid der en gruppe studenter fra både Bergen og Kathmandu utveksler sammen. Utvekslingen er for profesjonsstudenter i psykologi som velger B-kull siden kurset og praksisen er skreddersydd for samarbeidet mellom Bergen og Kathmandu. Det er planlagt at 2-3 studenter fra UiB og et tilsvarende antall fra Nepal utveksler i høstsemesteret 2020, 2021, 2022 og 2023.

Dr. Mita Rana fra Nepal. Foto: SfK

Profesjonsstudenter fra Kathmandu vil kunne følge kurs på engelsk ved UiB sammen med de studentene fra Bergen som vil reise til Kathmandu. «MPhil Clin Psychology»-studenter fra Institute of Medicine (IOM) vil delta på seks ukers tematisk undervisning i Bergen. Kursene vil fokusere på sorg, traumer, krise og tap. De vil innebære en gjennomgang av teori, praksis og behandlingsforløp. UiB studentene vil i sin tur dra sammen med studentene tilbake til Nepal. Der vil man kunne få en kulturell innføring i den nepalske kulturen (Kathmandudalen) og observere på akuttpost ved sykehuset der psykologene jobber. Dette innebærer å delta på morgenmøter (in-patient round), observere psykologer og psykiatere sin arbeidsdag på sykehuset og annen aktivitet relatert til in-patient care. I tillegg vil det bli organisert workshops med studentene fra begge land, hvor foredragsholderne er klinikere innen psykisk helse. De vil dele kryss-kulturelle og kliniske erfaringer. I tillegg er det lagt opp til et praksisopphold i organisasjoner som jobber med psykisk helse i Kathmandu. Både UiB-studenter og TUTH-studenter følger undervisningen i Bergen.

Samarbeidet SfK har utviklet med Kathmandu viser at verden trenger psykologer. Det er spesielt synlig etter katastrofer og kriser, men behovet for psykologisk kompetanse og behandling er stort i befolkningen. Å bygge opp kompetanse på psykisk helse i Nepal er en viktig del i det å sette psykisk helse på verdensorden. Vi som har skrevet denne artikkelen har sett vente-semesteret suse forbi. Vi kan ikke dra til Kathmandu. Hadde vi gjort det hvis vi kunne? Garantert.

 

Om prosjektene i Nepal og Vietnam

Senter for krisepsykologi er partner i to DIKU finansierte prosjekter innenfor NORPART programmet som åpner for kapasitetsbygging og studentutveksling innen klinisk psykologi til Vietnam og Nepal fra høstsemesteret 2020. Reiseutgifter blir dekket og studentene vil få stipend til oppholdet i Nepal fra DIKU/NORPART programmet. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Senter for Krisepsykologi på e-post sfkp@uib.no

Thea Sveen er vitenskapelig assistent ved Senter for Krisepsykologi. Tuva Øyslebø er studentstipendiat ved Senter for Krisepsykologi. 

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.