Jeg deler, derfor er jeg

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Illustrasjon: Lilian Särnmo.
Illustrasjon: Lilian Särnmo.

Står internett for dagens oppdragelse av unge?

Kristin Stotesbury
Skribent

Ny virkelighet

Det er ofte et gap mellom hvordan vi fremstiller oss selv på sosiale medier og hvordan vi faktisk har det. Den uekte utgaven fremheves og dyrkes. Vi poster bilder, søker bekreftelse og lar andres respons forme oss. Den amerikanske forskeren Sherry Turkle hevder at vi skapte internett, men at det nå skaper oss.

TV-programmet “Brennprunkt” ga 11. oktober et innblikk i Youtube-generasjonen og påvirkningskraften enkelte i dag sitter med. Unge mennesker har muligheten til å følge et hav av ulike forbilder, som tilsynelatende ønsker å hjelpe og støtte dem.

Youtube- og blogghelter dyrkes, og det at produkter blir markedsført og Youtube-filmer sponset, spiller ingen rolle når forbildet har jobbet seg til trofaste følgere og kredibilitet. Det er noe som skurrer når enkelte påstår at de ønsker å fungere som “storesøstre” for sine unge følgere, og samtidig får betalt for jobben. Dette minner mer om en industri enn en kjærlig relasjon. Det er skremmende at disse “nettsøstrene” har såpass sterk innflytelse, og så enkelt kan overføre overfladiske verdier til andre unge.

Saken fortsetter under annonsen

Konsekvensene

Kan denne markedsførte og distanserte virkeligheten øke følelsen av utilstrekkelighet? Vi sjekker og trippelsjekker om vi hører til, og om vi er gode nok. Som regel vil vi også være bedre enn resten. Vi vurderer oss selv opp mot andre, og er vi ikke bedre enn gjennomsnittet, er vi slett ikke gode nok. Psykiater Finn Skårderud påpeker i et foredrag den 14. oktober, om ung psykisk helse og sosiale medier, det paradokset vi lever under: Vi prøver å være unike og selvstendige – ved å kopiere noen andre.

Det deles, det ‘likes’ og det perfekte fremmes. “Jeg deler, derfor er jeg” er Turkle sin nye versjon av Descartes kjente frase. Vi lever i et individualistisk samfunn hvor det å fremme jeg-et føles viktigere enn å bevare fellesskapet. Vi opplever ikke bare prestasjonsjag og konkurranse overfor andre, vi fører også en indre kamp mot oss selv. Skårderud problematiserer i sitt foredrag vår begrensede evne til å være medfølende med oss selv. Konsekvensen er en økende avhengighet for andres respons, sier han. Det kan virke som vi har blitt avhengige av ‘likes’ for å vite hvor bra noe er, og kanskje også hvor bra vi er?

Å omdefinere skjønnhet

Vi har en opprydningsjobb å gjøre. Det er på tide vi tar tilbake normaliteten og slår fast hva vi vil skal gjelde. Kanskje vi kan skape nye spilleregler som er litt lettere å forholde seg til. Internettavhengigheten har tatt overhånd, nå ønsker jeg en motreaksjon.

Dessverre er mye som deles på internett langt fra reelt. For vår egen del vil vi nok dra nytte av å skille mellom det som er ekte og det som er uekte. I utgangspunktet bør det være deleren som tar hensyn til sine følgere. Som formidlere har vi alle en påvirkningskraft vi er ansvarlige for. I stedet for å søke bekreftelse, må vi være bevisst på hva andre sitter igjen med etter at vi har delt. Bør for eksempel flat mage etter fødsel stå i sentrum? Nei. Flere burde ta i bruk Sunnfornuft-plakaten, og tenke over hvilke verdier som formidles.

Jeg tenker at noen harde fakta må på bordet. Regnestykket går naturligvis ikke opp om alle skal være over gjennomsnittet. Det er umulig. Til syvende og sist er de fleste av oss midt på treet. Jeg ønsker at dette faktum ikke skal være en byrde å bære.

Kan vi ikke alle stoppe opp og orientere oss i hva som er viktig her i livet? Som Endre Molaug Eriksen skrev i Katarsis, har vi ambisjoner langt utover skjønnhet. Jeg er redd for hva konsekvensene vil bli dersom internett skal fortsette å stå for oppdragelsen av dagens ungdom.


Denne teksten er utarbeidet etter foredraget Finn Skårderud holdt den 14. oktober på “APPening”, et seminar om maten, kroppen og nettet på Villa Sult. Den vil også bli publisert i Rådgivning om spiseforstyrrelser sitt medlemsblad.

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.