Gravøl for romansen

Dette innlegget er 1 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Nyhetsredaktør

Illustratør

Så mye har blitt skrevet om frenetisk sveiping og tilfeldige senger, resulterende i voksende narsissisme, skrantende selvbilder og vaklende ubestemmelighet. Hva gjør den utømmelige Tinder-menyen med oss, og har den allerede blitt romansens bane?

”Rule number one, is that you gotta have fun”, sang Marina noen måneder etter at Tinder kom på markedet i 2012, som en banal Arnulf Øverland. Regelen er en hjørnestein i hennes påfølgende bud: du skal aldri knytte deg til noen. Konkurransen om å bry seg minst er synligst på Tinders overfladiske arena.

La oss begynne på begynnelsen, og snakke om våre atferdsmønstre som virtuelle objekter. En studie viser at som mann har du høyere sannsynlighet for å bli sveipet til forglemmelsens venstreside av kvinner (1)Tyson, G., Perta, V. C., Haddadi, H., Seto, M. C.. A first look at user activity on Tinder. I Proceedings of the 2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (s. 461-466). San Fransisco, CA: USA. Menn får statistisk færre “matcher” per ”like”.

Dette senker terskelen deres for å høyresveipe. Menn blir med andre ord mindre selektive, og kvinner får lettere matches. Kvinner blir mer selektive, som igjen leder til et enda større underskudd for menn (2)Tyson, G., Perta, V. C., Haddadi, H., Seto, M. C.. A first look at user activity on Tinder. I Proceedings of the 2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (s. 461-466). San Fransisco, CA: USA. En forsterkende Tinder-feedback-loop har blitt født. På denne måten forsterker Tinder allerede eksisterende tendenser; kvinner venter, menn må jakte.

Saken fortsetter under annonsen

Intuitivt og generaliserende vil menn lete etter Tinderella som stiller opp en første og siste gang en sen kveld. I en studie rapporterer 49% av dem at de bruker Tinder hovedsakelig for ”one night stands”, versus 15% av kvinner (3)Tyson, G., Perta, V. C., Haddadi, H., Seto, M. C.. A first look at user activity on Tinder. I Proceedings of the 2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (s. 461-466). San Fransisco, CA: USA. Oppmerksomhet og underholdning kan eventuelt være insentiv nok.

I en spørreundersøkelse svarer flest at de bruker Tinder for ”selvtillitsbyggende prokrastinering” (4)Brown, M., (2017, 22. mars). Is Tinder a match for millennials? [Blogginnlegg]. Hentet fra: https://lendedu.com/blog/tinder-match-millennials/.

Den mørke baksiden

Så hva er så farlig med Tinderbruk? Prokrastinering, ja, men den er ikke selvtillitsbyggende. Tvert imot viser en studie lavere selvtillit hos brukere av Tinder (5)Strubel, J., Petrie, T. A. (2017). Love me Tinder: Body image and psychosocial functioning among men and women. Body Image, 21, 34-38. doi:10.1016/j.bodyim.2017.02.006. Videre stikkord er psykologisk angst, skamfullt og seksualisert kroppsbilde.

Internalisering, som innebærer overdrevent fokus på utseende, kan være en følge av sveiping (6)Strubel, J., Petrie, T. A. (2017). Love me Tinder: Body image and psychosocial functioning among men and women. Body Image, 21, 34-38. doi:10.1016/j.bodyim.2017.02.006. I følge objektiviseringsteorien vil et internalisert kroppsbilde, introdusert for kvinner som en kulturell oppfordring, ha de samme negative effektene på selvbildet (7)Roberts, T., Fredrickson, B. L., (1997). Objectification theory: Toward understanding women’s lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly, 21(2), 173-206. doi:10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x. Internalisering og objektivering kan dermed være følger av Tinders fokus på utseende.

Kanskje trusler mot selvbildet veies opp av det generelle potensialet. Potensialet for at dette blir det etterlengtede gode one night-standet. Kanskje vil dere prestere å konversere dagen derpå? Kanskje blir tiltenkt “ghosting” utsatt, ventespillet satt i gang?

Dette potensialet for suksess trekkes ned av den tilsynelatende uendelige mengden alternativ. Jo flere valgmuligheter, jo vanskeligere er det å velge. Flere alternativer kan gi høyere grad av tvil i etterkant, og økt misnøye med valgt alternativ er et sannsynlig resultat (8) Iyengar, S. S., Lepper, M. R., (2000). When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing? Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 995-1006. doi:10.1037/0022-3514.79.6.995.

Heldigvis kan en i misnøyens fortvilelse vende tilbake til Tinders forlokkende sortiment.

Og husk; ”when you’re done, you gotta be the first to run.”

Dette innlegget er 1 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste   [ + ]