Frafall på psykologstudiet åpner for dem på venteliste

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Illustrasjon: Mikjel Gjernes/Wikimedia
Illustrasjon: Mikjel Gjernes/Wikimedia

Kristin Stotesbury
Skribent

Den nye opptaksordningen på psykologstudiet ved UiB har medført høyere frafall enn forventet. Nå skal de ettertraktede plassene etterfylles.

I 2016 gikk UiB over til ny opptaksordning på profesjonsstudiet i psykologi. Den tidligere opptaksordningen med årsstudium har møtt mye kritikk, blant annet i dokumentaren Gjennom nåløyetOpptaket til studieprogrammet skjer nå via Samordna opptak, og 2017 blir det andre året med den nye ordningen.

I fjor lot UiB langt flere enn kapasiteten få starte på førsteåret profesjon. Ledelsen tok med i beregningen at frafallet ville være større enn tidligere år. Som på andre studier er det nå flere som ikke har studert faget de har valgt som universitetsfag, en konsekvens av dette er at flere finner ut at de ikke vil fortsette. Dekanatet ved  Det Psykologiske Fakultet har den siste uken jobbet for å løse overgangen på en hensiktsmessig måte.

Vi står nå overfor andre problemstillinger og vi må leve med usikkerheten av at flere faller fra, kunne nyinsatt dekan Bente Wold fortelle Katarsis på tirsdag. Som første år med ny ordning ble frafallet langt høyere enn forventet, noe som ledelsen har tatt med seg videre for årets opptak. 

Ventelistene for behandling hos psykolog er lange, men det er også ventelistene for studieplassene. Per dags dato er det bare Universitet i Tromsø som fortsatt har opptak på bakgrunn av årsstudium i psykologi. I etterkant av årets opptak ved UiT ble det opplyst om at 30 studenter med blank A i snitt måtte trekke om de 20 ledige studieplassene på profesjonsstudiet.

Med tanke på de ettertraktede studieplassene etterspurte Fagutvalget for profesjon en overgangsordning. Ønsket deres var å gjøre plassene i 2016-kullet tilgjengelige, en mulighet ledelsen stilte seg positiv til å utforske. Fredag ettermiddag bekreftet Wold at forslaget hadde gått gjennom.

Studenter på kull 17, som har årsstudiet i psykologi, vil fra og med mandag få muligheten til å hoppe ett kull opp. De tomme plassene på kull 17 vil igjen suppleres fra ventelistene, noe som betyr at ingen plasser går tapt.  

Selv om dette var en snarrådig løsning på en uheldig situasjon, legger Wold til at tilbudet om å bytte kull mest sannsynlig ikke vil skje i fremtiden ettersom de aktivt skal jobbe med supplering.

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.