Folie à deux – sammen i psykosen

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Innsiktsredaktør

Lilian Särnmo
Illustratør

Å være isolert med andre kan drive deg til vanvidd. Høres det kjent ut? De fleste av oss lider nok heldigvis bare av vanlig «brakkesyke». For noen få kan imidlertid isolasjon sammen med andre utløse alvorlige vrangforestillinger. 

Det lettes på tiltakene for sosial distansering og sommeren banker på døren. Mange har ikke sett andre enn de man bor med den siste tiden. De fleste er lei, ensomme og rastløse. Det kan også ha gått andre veien, hvor man lever i total symbiose med romkameraten eller partneren, utfolder seg kreativt og har fått den pausen man sårt trengte. Spørsmålet du nå kan stille deg er; har du blitt gal av, eller med de du bor med? 

Smittende psykose

Folie à deux er en uvanlig tilstand, og de fleste studiene tilgjengelig er basert på kasusstudier. Lidelsen har mange likhetstegn med paranoid psykose, hvor vrangforestillinger om virkeligheten som strider mot all fornuft er kjernen (1)Ulrik Malt (2019). Paranoid psykose. Store medisinske leksikon. Hentet fra https://sml.snl.no/paranoid_psykose. Når man har «folie à deux» er man sammen i en vrangforestilling med en annen person. Et kjennetegn for vrangforestillinger ved folie à deux er imidlertid at de er mer realistiske enn fantasifulle, noe som gjør det lettere overførbart til andre personer (2)Guivarch, J., Piercecchi-Marti, M. D., & Poinso, F. (2018). Folie à deux and homicide: Literature review and study of a complex clinical case. International journal of law and psychiatry, 61, 30-39. . Lidelsen er ikke eksklusiv for to personer, og det har vært tilfeller hvor det har handlet om «folie à trois», «folie à quatre» eller «folie à famille» (3)Suresh Kumar, P., Subramanyam, N., Thomas, B., Abraham, A., & Kumar, K. (2005). Folie à deux. Indian Journal of Psychiatry, 47(3), 164-166.. Selv om folie à deux ansees som et sjeldent fenomen, er det sannsynlig at det kan være underdiagnostisert. Dette er fordi en behandler kan møte kun én av personene mens den andre ikke blir oppdaget. Det antas at omtrent 1,7 til 2,6% av alle psykiatriske innleggelser er tilfeller av folie à deux (4)Guivarch, J., Piercecchi-Marti, M. D., & Poinso, F. (2018). Folie à deux and homicide: Literature review and study of a complex clinical case. International journal of law and psychiatry, 61, 30-39.

Lidelsen kalles også «psychosis of association», eller «delt psykose». Det defineres som en «psykiatrisk lidelse karakterisert av overføring av vrangforestilte idéer med abnormal adferd fra en person til en annen, eller til flere, som har vært i nær kontakt med den første påvirkede pasienten». Det kan altså sees på som en form for smittende psykose (5)Dewhurst, K., & Todd, J. (1956). THE PSYCHOSIS OF ASSOCIATION—FOLIE A DEUX. The Journal of Nervous and Mental Disease, 124(5), 451-459.. Det finnes flere undergrupper av lidelsen, hvor forskjellene handler om hvordan situasjonen har oppstått, og hvordan forbedringen i behandling går. Første skritt i behandling er ofte å adskille personene som deler vrangforestillingene (6)Suresh Kumar, P., Subramanyam, N., Thomas, B., Abraham, A., & Kumar, K. (2005). Folie à deux. Indian Journal of Psychiatry, 47(3), 164-166.. En trussel mot dyadens vrangforestillinger, eller en adskillelse av paret, kan imidlertid også få fatale konsekvenser. Flere studier viser at mord og andre kriminelle handlinger har blitt utført etter en opplevd trussel mot forholdet, og dyaden er så tett at det også sees i sammenheng med selvmordspakter (7)Guivarch, J., Piercecchi-Marti, M. D., & Poinso, F. (2018). Folie à deux and homicide: Literature review and study of a complex clinical case. International journal of law and psychiatry, 61, 30-39.

Skjevfordelt maktbalanse 

I de tilfellene som er studert, ser man at paret eller gruppen ofte har levd tett sammen og isolert seg fra omverdenen. Denne isolasjonen kan komme av mangel på tillit til andre mennesker. Mangel på tillit samsvarer med tendenser i studiene som viser at pasientene har opplevd et traume i forkant, som å miste en forelder eller å oppleve krig (8)Dewhurst, K., & Todd, J. (1956). THE PSYCHOSIS OF ASSOCIATION—FOLIE A DEUX. The Journal of Nervous and Mental Disease, 124(5), 451-459.. Utviklingen av lidelsen kan altså være et forsøk på å beskytte «status quo» (9)Suresh Kumar, P., Subramanyam, N., Thomas, B., Abraham, A., & Kumar, K. (2005). Folie à deux. Indian Journal of Psychiatry, 47(3), 164-166.. En annen form for isolasjon som også diskuteres, er såkalt «lingvistisk isolasjon». Lingvistisk isolasjon blir drøftet i et kasus om to brødre som rømte til England fra hjemlandet sitt på grunn av krig. De kunne ikke snakke engelsk, og ble derfor stadig mer alene med hverandre. Da de til slutt ble innlagt viste det seg at de trodde de ble etterforsket som kommunistiske spioner (10)Dewhurst, K., & Todd, J. (1956). THE PSYCHOSIS OF ASSOCIATION—FOLIE A DEUX. The Journal of Nervous and Mental Disease, 124(5), 451-459.

Ettersom lidelsen er en konsekvens av «smitte», er det sannsynligvis en person som blir syk først (11)Suresh Kumar, P., Subramanyam, N., Thomas, B., Abraham, A., & Kumar, K. (2005). Folie à deux. Indian Journal of Psychiatry, 47(3), 164-166.. Tilbaketrekningen fasiliterer at forholdet blir skjevt, hvor det er personen med vrangforestillinger som dominerer over den andre. Den underdanige i forholdet godtar vrangforestillingene til den dominante, noe som fører til en tilbakekoblingsmekanisme som forsterker vrangforestillingene. Den dominante i forholdet er i flere tilfeller eldre, mer intelligent eller høyere utdannet, samt mer temperamentsfull av natur (12)Dewhurst, K., & Todd, J. (1956). THE PSYCHOSIS OF ASSOCIATION—FOLIE A DEUX. The Journal of Nervous and Mental Disease, 124(5), 451-459.. Den underdanige i forholdet viser imidlertid svakere symptomer enn den dominante (13)Guivarch, J., Piercecchi-Marti, M. D., & Poinso, F. (2018). Folie à deux and homicide: Literature review and study of a complex clinical case. International journal of law and psychiatry, 61, 30-39. .

Da de til slutt ble innlagt viste det seg at de trodde de ble etterforsket som kommunistiske spioner

Psykoanalytisk tolkning 

At vrangforestillingene er like og bygger på hverandre er et viktig kriterium for lidelsen. Det er flere tilfeller hvor søsken eller familier lider av psykose, men med forskjellige vrangforestillinger. Det er også flere tilfeller hvor en frisk person bor med en person med psykoselidelse, uten å bli syk selv (14)Suresh Kumar, P., Subramanyam, N., Thomas, B., Abraham, A., & Kumar, K. (2005). Folie à deux. Indian Journal of Psychiatry, 47(3), 164-166.. Det antatte hendelsesforløpet ved folie à deux er at den dominante induserer lidelsen hos sin partner, som deretter tilpasser tankesettet inn i sin egen bevissthet som en form for assimilering (15)Deutsch, H. (1938). Folie à deux. The Psychoanalytic Quarterly, 7(3), 307-318.

Det diskuteres også om induseringen av psykose hos en annen person er en form for hypnose (16)Dewhurst, K., & Todd, J. (1956). THE PSYCHOSIS OF ASSOCIATION—FOLIE A DEUX. The Journal of Nervous and Mental Disease, 124(5), 451-459.. Psykoanalytiker Helene Deutsch diskuterer videre om den dominante kan overføre egne vrangforestillinger til større grupper, for eksempel i form av politisk eller religiøs overbevisning. Deutsch mener det ikke er usannsynlig at store nasjonale, sosiale eller religiøse bevegelser i historien kan ha hatt slike patologiske røtter (17)Deutsch, H. (1938). Folie à deux. The Psychoanalytic Quarterly, 7(3), 307-318.. En studie fant to søstre hvor én av dem hadde grandiose tanker om sin egen sangstemme og karriere. Drømmen hennes var å bli berømt sangerinne, og vrangforestillingen ble analysert som en overkompensasjon for dette. Den andre søsteren støttet henne, men genererte ikke vrangforestillinger selv (18)Dewhurst, K., & Todd, J. (1956). THE PSYCHOSIS OF ASSOCIATION—FOLIE A DEUX. The Journal of Nervous and Mental Disease, 124(5), 451-459.. Dette kan støtte antakelsen om at det er en person som kan overføre tanker og invitere følgere basert på egen overbevisning.

Arv og miljø 

De fleste kasusene er triste historier om ødelagte familier og vanskelige kår (19)Suresh Kumar, P., Subramanyam, N., Thomas, B., Abraham, A., & Kumar, K. (2005). Folie à deux. Indian Journal of Psychiatry, 47(3), 164-166., (20)Dewhurst, K., & Todd, J. (1956). THE PSYCHOSIS OF ASSOCIATION—FOLIE A DEUX. The Journal of Nervous and Mental Disease, 124(5), 451-459., (21)Guivarch, J., Piercecchi-Marti, M. D., & Poinso, F. (2018). Folie à deux and homicide: Literature review and study of a complex clinical case. International journal of law and psychiatry, 61, 30-39. . Dette kan tyde på en sterk miljøpåvirkning. Det er imidlertid ikke alltid slik at de som lider av folie à deux har levd tett sammen og i isolerte forhold. En studie fant eneggede tvillingsøstre som hadde levd adskilt etter de var ni måneder. Jentene hadde de samme vrangforestillingene, noe som indikerer at det er en arvelig komponent med i bildet (22)Dewhurst, K., & Todd, J. (1956). THE PSYCHOSIS OF ASSOCIATION—FOLIE A DEUX. The Journal of Nervous and Mental Disease, 124(5), 451-459.. Av de tilfellene som er studert, finner man også at hele 90% har oppstått innenfor samme familie (23)Guivarch, J., Piercecchi-Marti, M. D., & Poinso, F. (2018). Folie à deux and homicide: Literature review and study of a complex clinical case. International journal of law and psychiatry, 61, 30-39.

Et annet interessant funn er at det i størst grad er søster-søster-forhold som utvikler folie à deux, og ofte er søstrene tvillinger. En annet studie forteller om et tvillingpar som levde med tilstanden i hele 25 år. Når den ene søsteren døde, avtok symptomene for den andre (24)Dewhurst, K., & Todd, J. (1956). THE PSYCHOSIS OF ASSOCIATION—FOLIE A DEUX. The Journal of Nervous and Mental Disease, 124(5), 451-459.. Dette kan tyde på at man er nødt å være to for å utvikle og vedlikeholde vrangforestillingene. Årsaken til psykoser generelt har flere faktorer, og det tyder på at det er en interaksjon mellom arv og miljø også for å utvikle folie à deux.

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]