Døgning mot depresjon?

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Illustratør og skribent

Du skulle bare spille litt til, lese bare litt mer til eksamen, og plutselig titter solen gjennom gardinen. Det er en ny dag og du glemte å legge deg. Dette kan umulig være bra. Likevel tyder forskning på at du kan føle deg bedre enn vanlig etter en slik natt. Hva skjer? 

Vi kjenner alle til hvor grusomt det er å stå opp etter en søvnløs natt. Dette viser bare  hvor viktig søvn er for oss mennesker, uten at vi nødvendigvis vet hvorfor. For lite søvn over lang tid kan ha store konsekvenser for helsen, da risikoen for sykdommer som diabetes og flere typer kreft økes. Sover man dårlig en natt svekkes oppmerksomheten og konsentrasjonen, som igjen gir økt risiko for ulykker (1)Stanojević, Č., Simić, S., & Milutinović, D. (2016). Health effects of sleep deprivation on nurses working shifts. Medicinski pregled, 69(5-6), 183-188..Til tross for at søvnmangel gir en rekke negative effekter er det funnet en positiv effekt, en antidepressiv effekt! 

Tradisjonell behandling versus en søvnløs natt

Tradisjonelt sett behandles alvorlig depresjon med medikamenter og psykoterapi. Denne behandlingen har imidlertid vist seg å ikke alltid være tilstrekkelig. For eksempel har kognitiv terapi ofte bare en middels effekt (2)Hofmann, S. G., Asnaani, A. Vonk, I. J., Sawyer, A. T. & Fang, A. (2012). The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review Meta-analyses. Cognitive therapy and research, 36 (5), 427-440. https://doi.org/10.1007/s10608-012-9476-1. Med antidepressiva følger uheldige bieffekter og toleranse, som vil si at medikamentet blir mindre effektivt. I tillegg er det ikke alle som responderer på behandling. Dette fører til at mange avslutter behandlingen for tidlig og er assosiert med økt risiko for selvmord (3)S. Dallaspezia, M. Suzuki, & F. Benedetti, (2015), Chronobiological Therapy for Mood Disorders. Derfor kan det være interessant med andre alternativer. 

Å manipulere søvn og døgnrytmer i terapautisk sammenheng kalles kronobiologisk behandling. En form for dette er å med vilje gå glipp av søvn. En rekke kliniske studier har funnet at søvnmangel gir en antidepressiv effekt. Uavhengig av andre faktorer gir en søvnløs natt like stor reduksjon i kjernesymptomene ved depresjon som medikamentell behandling. Særlig symptomer som suicidal tenking og planlegging reduseres betydelig. Til forskjell fra antidepressiva oppleves effekten raskt og nesten uten bivirkninger. Dessverre kan det virke som om denne teknikken er for god til å være sann. Før eller senere må man sove igjen og da forsvinner den antidepressive effekten like raskt som den oppstod (4)Dallaspezia, S., Suzuki, M. & Bendetti, F. (2015) Chronobiological Therapy for Mood Disorders. Curr Psychriaty Rep 17, 95. https://doi-org.pva.uib.no/10.1007/s11920-015-0633-6

Kombinasjon kan være løsning

Søvnmangel kan likevel ha effekt dersom den kombineres med andre former for kronobiologisk behandling. Det finnes flere måter å gjøre dette på. En av de nyere strategiene går ut på å kombinere søvnmangel med forskyvning av søvnfasen. Dette programmet varer over tre dager. Den første dagen er man våken et helt døgn. Den andre dagen fremskynder man døgnrytmen med å legge seg rundt kl. 17.00. Videre forflyttes leggetiden med to timer per dag, frem til man når tidspunktet for normal leggetid. Forskyvning av søvnfasen etter en søvnløs natt bidrar ikke bare til å forlenge den antidepressive effekten, men også til å forsterke den (5)Dallaspezia, S., Suzuki, M. & Bendetti, F. (2015) Chronobiological Therapy for Mood Disorders. Curr Psychriaty Rep 17, 95. https://doi-org.pva.uib.no/10.1007/s11920-015-0633-6.

En annen strategi legger inn lysterapi i kombinasjonen. Lysterapi er tidligere blitt brukt mest til å behandle plager som vinterdepresjon. Med denne metoden eksponeres pasientene for sterkt lys i omtrent en time om morgenen. Dette involverer enten å sitte ute eller foran en lampe som imiterer dagslys. Lysterapi er også en effektiv metode i bekjempelsen av andre former for depresjon i kombinasjon med søvnmangel og faseforskyvning (6)Dallaspezia, S., Suzuki, M. & Bendetti, F. (2015) Chronobiological Therapy for Mood Disorders. Curr Psychriaty Rep 17, 95. https://doi-org.pva.uib.no/10.1007/s11920-015-0633-6.

Hvorfor virker det? 

En skulle ikke tro at å holde seg våken og flytte på døgnrytmen på denne måten vil hjelpe på depresjon? Søvndeprivasjon ser ut til å påvirke de samme nevrotransmittersystemene som antidepressive medikamenter, og gir derfor en tilsvarende effekt. Deprimerte har ofte en forstyrrelse i mekanismene som regulerer døgnrytme, som regulering av hormoner, humør og kroppstemperatur. Det har blitt foreslått at søvndeprivasjon kan stabilisere denne forstyrrelsen, men dette må undersøkes videre. (7)Dallaspezia, S., Suzuki, M. & Bendetti, F. (2015) Chronobiological Therapy for Mood Disorders. Curr Psychriaty Rep 17, 95. https://doi-org.pva.uib.no/10.1007/s11920-015-0633-6

Selv om vi ikke helt kjenner til hvorfor kronobiologisk behandling fungerer, så ser det ut til å kunne være et godt alternativ. Kronobiologisk behandling kan fylle inn manglene i dagens behandling enten ved å brukes alene eller i kombinasjon med medikamenter og psykoterapi. 

Kanskje det ikke var så dumt å spille og lese hele natten likevel?

 

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]