Klimapsykologi: Hvordan snu unngåelse til dugnadsånd?

Klimaendringer oppleves for mange som en ubehagelig og uhåndterbar trussel, noe som setter en stopper for engasjement. Kan psykologisk forskning bidra til å endre dette? Tekst: Katrine Nødtvedt, psykologstudent ved Det Psykologiske Fakultet, UiB   Klimaendringer fremstår...

Skal du jobbe mye natt i sommer?

Fire dager med nattskiftarbeid er nok til å fremkalle forstyrrelser i døgnrytme og metabolisme. Det viser resultatene fra et rotteeksperiment ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen. ...

Traumer: Biologiske endringer hos 22. juli-overlevende

Fredag 22. Juli 2011 ble 564 personer vitne til massedrapet på AUFs sommerleir på Utøya. Hendelsen har hatt store konsekvenser for de rammede, deres familie og venner i ettertid. På hvilken måte påvirkes hjernen...

Banebrytende hjerneforskning ved UiB

Professorer ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved UiB har oppdaget et generelt nettverk i hjernen som aktiveres i respons på alle typer kognitive oppgaver. Oppdagelsen kan få stor betydning for hvordan vi...

Kan du høre med øynene?

Forestill deg at du lever i en film eller tv-serie med undertekster, og det er du som står for tekstingen.

Lærer du egentlig mest av å lese til eksamen, eller av å ta en...

Henrik Herrebrøden, profesjonsstudent ved det Psykologiske Fakultet, presenterer sin nylig publiserte artikkel, hvor han ser nærmere på de positive læringseffektene som tester og tilbakemeldinger kan ha

Er internettbasert selvhjelpsbehandling et godt alternativ?

Thomas Haug, Institutt for klinisk psykologi, skriver om sitt doktorgradsprosjekt hvor han har utforsket effekten av internettbasert selvhjelpsterapi i behandling av angstlidelser, samt sammenhengen mellom ulike faktorer i behandlingsprosessen og utfallet av kognitiv adferdsterapi.

Kategorier, diagnoser og utdanning

Doktorgradsstipendiat Vigdis Stokker Jensen, Institutt for pedagogikk, skriver om sin pågående studie om diagnoseforståelse innen autismespekteret.

Hva er hørselshallusinasjoner og hvordan oppstår de?

Hva er hørselshallusinasjoner, og hvor oppstår de i hjernen? Dette er noen av mange spørsmål Kenneth Hugdahl og hans forskningsteam har forsøkt å besvare gjennom forskningsprosjektet VOICES.

Psykopater i media versus psykopater i forskning

Verdens gang (VG) og andre norske aviser har dette året publisert flere artikler om psykopater. – Måten begrepet fremstilles på, blir for upresist og unyansert, mener Asle Makoto Sandvik, som nylig ferdigstilte doktorgradavhandlingen «Psychopathy – the heterogenity of the construct».