Bente Wold valgt til dekan på Det psykologiske fakultet

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Det kommende dekanatet f.o.m. 1. august 2017: Bente Wold (t.v.), Per-Einar Binder , Gro Mjeldheim Sandal og Helge Molde.
Det kommende dekanatet f.o.m. 1. august 2017: Bente Wold (t.v.), Per-Einar Binder , Gro Mjeldheim Sandal og Helge Molde. Foto: UiB/Wold.

Med 54,43% av stemmene ble det mandag ettermiddag klart at Bente Wold blir ny dekan ved fakultetet fra 1. august 2017.

Ellen Tvedt Solberg
Skribent

Forankret i verdier som åpenhet, tillit og medbestemmelse tar Bente Wold over som dekan de neste 4 årene, sammen med sitt team, bestående av Gro Mjeldheim Sandal som prodekan, Helge Molde, som visedekan for utdanning og Per-Einar Binder, som skal fylle den nye stillingen som visedekan for psykologutdanning.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet, og veldig spente på å gå inn i oppgaven. At hver 5. student har stemt viser at studentene bryr seg om hva som skjer, og at det er klart potensiale til å bedre studenttilværelsen. Vi ser frem til et tett samarbeid fremover, og vi er avhengige av studentene for endringer.

Hva blir det viktigste fremover?

– Vi ønsker å bli mer synlig i miljøene, høre hva folk ønsker å endre og hva de er fornøyde med. Dette gjelder både studenter og ansatte, slik at vi får skape en god dialog sammen. I Helsecampus saken vil vi følge vedtaket fra styret, men at alle involverte skal komme til ordet og gi muligheter for innspill.

Valgprosessen

Med et totalt antall stemmer fra vitenskapelige ansatte, administrasjon og studenter på 546, skulle det vise seg å bli et tett løp. Til slutt ble det klart: 54.43% av stemmene gikk til Wold, mens 45.57% gikk til sittende dekan, Jarle Eid. Flertallet av studentene stemte på Wold, mens flertallet av de ansatte stemte på Eid. Studentenes stemmer teller 25 %, mens resterende stemmer kommer fra teknisk og administrative ansatte og vitenskapelige ansatte ved fakultetet.

Årets valg har vært av den mer utradisjonelle sorten, ettersom det ikke er vanlig å ha en motkandidat når sittende dekan ønsker å fortsette.

Begge kandidaturene har derfor drevet valgkamp de siste ukene, ved å blant annet arrangere valgmøter og å dele ut flyers for å formidle valgplattformen sin til studentmassen.

Tapte fire nye år

Jarle Eid har vært dekan de siste årene, men tapte for et knapt flertall.

– Det har vært et utrolig spennende valg, med en engasjerende prosess som har fostret gode diskusjoner. Man tenker jo alltid på hva man kunne gjort annerledes når man ikke vinner, men vi har forsøkt å nå ut til både ansatte og studenter i valgprosessen.

Hva tenker du om at flertallet av stemmene blant studentene gikk til Wold, har helsecampus noe med saken å gjøre?

– Det har vært noe vanskelig å nå ut til alle studentene, selv om vi har forsøkt. Helsecampus har nok hatt noe betydning, men jeg mener fortsatt at dette er en utrolig viktig satsning for fremtiden som vi 100% står inne for.

Hva tenker du om tiden som dekan for fakultetet, og hva skal du gjøre nå i etterkant?

– Jeg synes vi har fått til mye, og selv om jeg i dag er skuffet over resultatet er jeg fornøyd med arbeidet vi har gjort sammen både ledelse, ansatte og studenter. For min egen del har jeg ikke hatt noen plan B, men med professorstillingen på fakultetet blir det nok mer tid til undervisning og forskning fremover.

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.