Malene Alden Spurkeland

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

Gravid og rusavhengig

LAR i svangerskap har vært gjenstand for stor politisk og helsefaglig debatt, hvor potensielle skadevirkninger har blitt spesielt løftet frem. Men ser vi helheten?...