Helene Landrø

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER

#Psyktnormalt på timeplanen

Å innføre psykisk helse som et fag i timeplanen blir ofte foreslått som en løsning for ungdommers psykiske helseplager. Men hvordan vil psykisk helse...